Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

ENERGI: 9 EU-LÄNDER FÖRSVARAR KLIMATPAKET, ENERGIMARKNAD

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Nio EU-länder försvarade på måndagen EU:s klimatpaket Fit for 55 och den nuvarande utformningen av EU:s el- och naturgasmarknader inför tisdagens energiministermöte.

De nio länderna förde fram sin ståndpunkt i ett gemensamt uttalande.

De nio är Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Irland Luxemburg och Österrike.

Gruppen med nio länder instämmer i kommissionens analys om orsakerna för prisuppgången. Den beror främst på den globala återhämtningen, inte på utformningen av EU:s klimatpolitik eller energimarknad.

Däremot har de skenande energipriserna lett till att östliga EU-länder har förespråkat sänkta ambitioner för klimatpaketet.

"På medellång sikt är en central del av lösningen kostnadseffektiva energieffektiviseringar och en accelererad utbyggnad av förnybar energi. En välhanterad energiövergång är inte orsaken utan en del av lösningen för att hålla priserna överkomliga för förutsägbara", skrev de nio.

Prisuppgången har också fått Frankrike och Spanien att förorda ändringar av hur el- och gasmarknaderna fungerar.

"Vi kan inte stödja någon åtgärd som står i konflikt med de inre marknaderna för gas och elektricitet, till exempel en ad hoc-reform av grossistmarknaden för el", svarade de nio.

De avråder från ingrepp i utformningen av marknaderna. EU behöver en väl integrerade energimarknad som fungerar med marknadsmekanismer, skrev de.

I övrigt välkomnade de nio länderna kommissionens verktygslåda med kortsiktiga åtgärder för att parera stigande energipriser med nationella bidrag och skattesänkningar.

Gruppen med länderna ansåg att dessa åtgärder bör kunna dras tillbaka till våren när situationen väntas återgå till det normala.

EU:s energiministrar samlas på tisdagen i Luxemburg för att fortsätta diskussionen om åtgärder mot höga energipriser från EU-toppmötet i torsdags-fredags.
Författare Direkt-SE