Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Energiföretagen Sverige: Rekordlåg tillrinning till vattenkraften

Redan i slutet av maj var tillrinningen till vattenkraften rekordlåg
efter en snabbt avklarad vårflod. Sedan vecka 23, fram till vecka 29,
har trenden bara fortsatt och nya minimum-rekord har satts för flera
av dessa veckor. Energiföretagen Sveriges tidsserier för
tillrinningarna sträcker sig tillbaka till år 1950. Under dessa
närmare sjuttio år finns det inte något tidigare år som liknar årets
utveckling.

I Energiföretagens tidsserier kan utvecklingen för tillrinningen till
vattenkraften och fyllnadsgraden för vattenmagasinen följas ända
tillbaka till år 1950. För att få perspektiv på årets utveckling kan
jämförelse göras med år 1969, som är ett av de klassiska torråren
inom kraftindustrin. År 1969 var ett extremt år sett till hela
kalenderåret, medan 2018 än så länge har visat extrema värden sedan
vårfloden. I förhållande till medelvärde för veckorna 23 - 29 så är
tillrinningsenergin cirka 9 TWh lägre, vilket motsvarar
årsproduktionen i något av de svenska kärnkraftverken. Se grafen
"Tillrinning i vattenkraften".

- Den onormalt låga vattenkraftsproduktionen gäller inte bara i
Sverige utan även i Norge, och leder till ett högre börspris på el i
Norden. Hur detta påverkar priserna längre fram är svårt att sia om.
Det beror på det fortsatta årets nederbörd, men även hur andra
kraftslag producerar - i Sverige och i andra länder anslutna till den
nordiska elbörsen Nordpol, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig
Energiföretagen Sverige.

Tillrinningarna finns längs med hela vattendragen och stora delar
passerar aldrig säsongmagasinen som är sammanställda i grafen
"Fyllnadsgrad i magasin Sverige".

Med andra ord kan man säga att tillrinningarna så här års normalt
används direkt i kraftverken, förutom den mindre del som hamnar i
säsongsmagasin. Normalt leder det till att magasinen fylls på under
hela sommaren, till cirka 80 procent en bit in i augusti.

Efter årets snabba vårflod ökade också magasinen snabbt. Det gav en
grundplåt för fyllnadsgraden på dryga 60 procent. De senaste veckorna
har dock magasinen sjunkit marginellt. De finns minst tre möjliga
orsaker till detta; att upprätthålla minitappningar enligt
vattendomar, behovet av att systemtjänster för till exempel
frekvenshållning, samt behov av energi- och effektbalans på
elmarknaden.

För den som vil följa utvecklingen publiceras aktuellt magasinsläge
varje onsdag klockan 13:00, under rubriken Kraftläget på
Energiföretagen Sveriges webbplats
(https://www.energiforetagen.se/statistik/kraftlaget/).

Förklaringar

Fyllnadsgrad: Beräknad potentiell energimängd för vattenkraftens
regleringsmagasin. Mängden bestäms av de vattendomar som varje
magasin har samt alla nedströms kraftstationers kapacitet. Uttrycks i
procent för aktuell vecka i förhållande till summan av helt fyllda
magasin.

Tillrinning: Beräknad potentiell energimängd för den mängd vatten som
strömmar till magasin och vattenkraftstationer. Största delen av
tillrinningarna passerar aldrig de större magasinen utan blir till
elproduktion i vattenkraftstationerna direkt. På samma sätt som
fyllnadsgraden bestäms tillrinningsenergi av kraftstationernas
kapacitet.

Mer information

Folke Sjöbohm, statistikansvarig Energiföretagen Sverige: 0704 19 26
97, folke.sjobohm@energiforetagen.se

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig Energiföretagen Sverige:
0734-25 25 64, annika.johannesson@energiforetagen.se

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig, 08-677 27 07, 0734-252564,
annika.johannesson@energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att
utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med
vår omgivning, utveckla energibranschen - till nytta för alla.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/energiforetagen-sverige/r/rekordlag-tillrinnin...
http://mb.cision.com/Main/14331/2581283/883075.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.