Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Enersize: Enersize ingår viktigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB

Enersize Oyj ("Enersize") meddelar idag att bolaget har ingått ett
tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB ("Caverion") avseende
försäljning, distribution och installation av Enersizes
helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för
industriella tryckluftssystem. Avtalet är ett viktigt genombrott för
Enersizes nya licensbaserade affärsmodell och det första heltäckande
avtalet med ett större, s.k. facility managementbolag.
Samarbetsavtalet sträcker sig till 2020-12-31 och kan därefter
förlängas i avtalsperioder om två (2) år åt gången. Enersize
målsättning är att avtalet efter hand ska kunna generera 50-150 nya
kundkontrakt per år, i Sverige, omfattandes ett värde per kontrakt på
i genomsnitt 100 000 SEK per treårsperiod.

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och
utförande av övervaknings- och effektiveringstjänster i huvudsak ska
drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom
industriellt underhåll och service, så kallade "Industrial
Maintenance"- eller "Facility Management"-bolag som redan har
etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för
tillhandahållande av webbaserade mjukvaruprodukter mot månatliga
licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till
specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt
och med lågt kapitalbehov.

Enersizes SaaS-mjukvaror möjliggör övervakning och effektivisering av
tryckluftssystem genom IoT mätsystem, datoriserade analys- och
effektiviseringsverktyg samt mjukvaror för hantering av
läckagedetektering och reparation. Enersizes helhetserbjudande är
världsledande och mjukvarorna används redan i ett tjugotal länder.
Läckagereperationsmjukvaran marknadsförs under varumärket LEAQS och
övervaknings- och effektiviseringssystemen marknadsförs under namnet
Enersize Q+.

Samarbetsavtalet innebär att Caverion självständigt kommer sälja
Enersize lösningar samt utföra effektiviseringsarbete med hjälp av
Enersize mjuvaror. Caverion kommer även agera service- och
installationspartner i Sverige för Enersizes direktförsäljning.

Enersizes målsättning är att ett samarbetsavtal med en partner
motsvarande Caverions storlek vid ett fullt etablerat och inkört
samarbete ska generera 50-150 nya kundkontrakt på årsbasis. För
aktörer på större marknader än den jämförelsevis mindre
Sverigemarknaden förväntas antalet nya kundkontrakt öka
proportionellt med aktörernas storlek. Eftersom Enersizes
affärsmodell baseras på månatliga licenskostnader kommer även
tidigare anslutna kunder fortsatt generera återkommande intäkter.
Enersize kommer framöver fokusera på att teckna samarbetsavtal
avseende försäljning, distribution och installation med flera större
europeiska bolag med motsvarande profil som Caverion. Värdet på
enskilda kundkontakt kan komma att variera starkt beroende på storlek
på fabrik samt omfång av leveransen men uppskattas uppgå till cirka
100 000 SEK för den initial avtalsperioden på tre år för varje
enskild kund.

Anders Sjögren, VD Enersize kommenterar:

"Det är mycket glädjande att nu kunna presentera detta genombrott för
vår nya affärsmodell med ett helhetssamarbete med en känd
marknadsspelare som Caverion. Förhandlingarna med Caverion har pågått
under lång tid eftersom avtalet är det första i sitt slag. Jag vet
att våra aktieägare väntat länge på att vi ska visa upp bevis för
vårt nya sätt att driva affärer och jag hoppas att detta är det
första av många kommande, liknande samarbetsavtal som är nödvändiga
för vår nya licensbaserade affärsmodell."

Daniel Winkler, sälj- och marknadschef för Enersize, kommenterar:

"Avtalet med Caverion är ett tydligt exempel på hur vi med vår nya
affärsmodell och rätt samarbetspartners snabbt och kostnadseffektivt
kan täcka stora geografiska ytor. Nästa steg för oss är att
återupprepa detta med fler motsvarande aktörer för att på så sätt
skala upp försäljning och intäkter."

Joakim Attoff, försäljningsrepresentant, Caverion Sverige AB,
kommenterar:

"Enersize helhetserbjudande är attraktivt och fyller ett
marknadsbehov. Det passar även bra in i vårt existerande
tjänsteutbud. Enersize tjänster har även ett tydligt effektivserings-
och miljöfokus, vilket vi ser ett starkt ökande intresse för från
våra kunder."

Om Caverion Group

Caverion Group designar, bygger, driver och underhåller intelligenta
och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och
infrastrukturer i norra, central- och östeuropa.

Intäkterna för 2018 uppgick till cirka 2,2 miljarder euro. Koncernen
är bland Europas ledande leverantörer av tekniska lösningar för
byggnader och industrier. Caverion Group har två affärsenheter,
projekt och tjänster.

Caverion Group har cirka 15 000 anställda i 10 länder. Huvudkontoret
ligger i Vantaa, Finland. Caverion Groups aktie (CAV1V) är noterad på
Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki).

För mer information om Caverion Sverige: www.caverion.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juni 2019.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för
läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000
läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide.
Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas
energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar
direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin
använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion.
Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största
tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och
stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i
Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-ingar-viktigt-samarbetsav...
https://mb.cision.com/Main/15739/2838393/1061086.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.