Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-20

Enersize: Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj ("Enersize") avlägger härmed bokslutskommuniké avseende
räkenskapsåret 2019 samt det fjärde kvartalet 2019. Nedan följer en
sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké
finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com/).

"Under 2019 hade Enersize sin högsta omsättning någonsin på 4,7 MSEK,
ca 10 gånger fler aktiva kunder än 2018, samtidigt som antalet
anställda minskade med nästan 40%! Året 2019 bjöd på en ännu större
grad av förändring än 2018 gjorde. Vi har nu gått ifrån teori till
handling på alla plan och har ett tydligt fokus på Bolagets nya
affärsmodell som bygger på återkommande intäkter från vår mjukvara",
säger Anders Sjögren, VD

Helår (2019-01-01 till 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 441 864 (209 662) EUR.
· Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -3 293 313 (-1
644 318) EUR.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,05) EUR. Resultat per
aktie efter utspädning uppgick till -0,03

· Soliditeten** uppgick till 65% (1) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2019: 101
641 252 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för
räkenskapsåret 2019: 41 298 276 (29 229 680) aktier. Resultat efter
utspädning avser resultatet dividerat med antalet aktier per den 31
december 2019.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

· Enersize meddelar att bolaget övertar den kundstock som Venergy
arbetat upp på den kinesiska marknaden. Avtalet inkluderar
fastställande av ersättning till Venergy och Enersize får rätt att
sälja produkter och genomföra projekt till hela den av Venergy
upparbetade kundstocken i Kina samt de projekt där Q+ redan är i
drift.

· Enersize har slutfört en företrädesemission och en riktad emission
som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK. Teckning i
företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen uppgår
sammanlagt till 90,4 procent av det tidigare publicerade
teckningsutrymmet i företrädesemissionen.

· Enersize har skrivit på ett ramavtal med Kina-baserade Adenergy
som reglerar grundläggande rättigheter och skyldigheter mellan
bolagen. I och med detta är förutsättningarna för närmare samarbete
tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera samarbetet för att
nå ut till kunder enligt Enersizes skalbara affärsmodell som bygger
på mjukvarulicensiering.

· Enersize har antagits till EUs gateway to Korea program och
därigenom erhållit bidrag från EU för affärsutveckling genom
"Business Avenues Green Energy Technologies, Korea mission".
Programmet ger Enersize möjlighet att träffa utvalda kunder och
partners på plats i Korea och det medföljande bidraget från EU täcker
alla Enersize utgifter i Korea under genomförandet av programmet.

· Enersize Oyj utser Mangold till likviditetsgarant

· Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

· Enersize erhåller order på Q+ från Norge. en av Bolagets partners
i Norge erhållit en större order på ett komplett paket med Q+ för
monitorering och övervakning av tryckluftssystem för installation hos
slutkund i Norge. Ordervärdet är SEK 280 000 och inkluderar tre års
licens till Q+ Base.

· Christian Merheim lämnar på egen begäran styrelsen. Christian
kommer fortsättningsvis verka i en roll som rådgivare till Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Enersize har erhållit en order från SCA via Momentum Industrial
AB. Ordern avser läckagesökning och -reparation i SCA:s pappersbruk i
Ortviken, Sverige. Enersize kommer att genomföra arbetet med hjälp av
LEAQS och ordervärdet uppgår till cirka 1,1 MSEK.

För fullständig bokslutskommuniké, inklusive komplett förteckning av
väsentliga händelser under 2019, se https://enersize.com/rapporter/.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

E-post: ca@mangold.se (ca@skmg.se)

Telefon: +46 8 503 01 550

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46 730 76 35 30

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 mars 2020.

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-offentliggor-bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/15739/3064349/1214919.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.