Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Enersize: Enersize VD-brev I februari 2020

· En majoritet av personalen valde att växla lön till aktier under
2019, vilket visar på personalens hängivelse till bolaget! Thomas,
vår styrelseordförande, och jag fortsätter att växla till aktier
under 2020.

· Omsättningen under 2019 kommer bli den högsta i bolagets historia.
· Omsättningen under tidigt 2020 fortsätter att öka trots att
januari anses vara en svår månad för försäljning. Ordern på 1,1 MSEK
från SCA pekar i rätt riktning.

· Sociala medier blir allt viktigare för Bolaget. Prenumerera gärna
på våra kanaler på Facebook (https://www.facebook.com/enersize/),
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/enersize/) och Twitter
(https://twitter.com/EnersizeGlobal).

· Enersize fortsätter att utvecklas som bolag och jag arbetar hela
tiden med att öka försäljningen och att snabbt och effektivt
genomföra arbete åt våra kunder.

· Kärnan i Enersizes koncept är att göra tryckluftskostnaden och
miljökonsekvenserna synliga och erbjuda ett system för kunden att
interndebitera kostnaderna.

Kommunikation

I kvartalsredogörelsen för Q3 satte jag en policy för hur vi
publicerar information i form av pressmeddelanden, men också att vi
avser att öka aktiviteten på sociala medier. Då majoriteten av våra
order sedan dess handlat om mindre läckagekontrollprojekt kan man
felaktigt dra slutsatsen att försäljningen inte går bra. Faktum är
att vi tvärtom upplever en medvind som beror på vårt arbete under
2019; anställning av utesäljare, samarbetet med Momentum Industrial
ABs lokala säljkontor i mellansverige, seminarier under hösten i
Sverige och Norge, samt början på samarbete med vårt tyska partner
Krückenberg.

Jag summerar kort här att vår avsikt är att publicera order värda mer
än 100 000 SEK samt licensorders som pressmeddelanden. Licensordern
före jul från Norge uppfyllde båda kriterier för att ge ett konkret
exempel, medan flertalet ordrar under slutet av 2019 var under
gränsen för publicering av pressmeddelande. För att öka tydligheten
mot aktiemarknaden kommer jag framöver att skriva VD-brev mellan
kvartalsrapporterna och där summera arbetet i bolaget, men jag har
även ambitionen att månatligen ge information om föregående månads
försäljningsresultat, sannolikt genom sociala medier.

Våra officiella kanaler på sociala medier är Twitter
(https://twitter.com/EnersizeGlobal), Facebook
(https://www.facebook.com/enersize/) och LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/enersize/), men för intresserade
aktieägare finns det bland annat en oberoende Facebook-grupp som
heter Enersize (https://www.facebook.com/groups/1751997135090260/)
samt ett forum på Discord (https://discord.gg/MMcDDx). Då vi
fortfarande är ett litet bolag utan marknadsavdelning är våra
möjligheter att följa diskussioner begränsade, och jag vill be er att
rikta frågor tydligt genom att rikta frågor till oss i ledningen och
styrelsen direkt. På så vis spar vi tid och ni som är aktieägare får
mer relevant information.

Jag ska under 2020 arbeta med att migrera våra domäner Enersize och
LEAQS med målet att erbjuda en ändamålsenlig portal för kunder,
partners och säljare. Detta arbete ska också göra det enklare för oss
att nå ut till marknaden via hemsidan genom förbättrade verktyg och
processer.

Försäljning

Under januari 2020 fick vi totalt order på ca 285 000 SEK och vi
fakturerade omkring 185 000 SEK. Till detta kommer vinstdelning i
Kina som faktureras kvartalsvis och uppgår till ca 15 000 SEK per
månad. Omsättningen i januari kan verka liten, men om man ser det i
ljuset av att vi i februari fick en order från SCA i Ortviken
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj-far-order-fran-moment...)
på drygt 1 MSEK på gång så möjliggör det ett mycket bra resultat för
Q1, 2020, som ligger i linje med mina förväntningar för början av
året.

Som vi meddelat tidigare arbetar vi med en expansion av
säljorganisationen. Denna är kritisk för att öka omsättningen men
också för att minska variationerna i intäkter månad för månad.
Daniel, vår sälj- och marknadschef, har flera stora affärer på gång
och en stor pipeline, men det är svårt att avgöra vilken månad en
kund kommer att lägga ordern, varför det är svårt att göra träffsäkra
prognoser.

Organisation

Jag är nöjd med att vi anställt Jonas Björck som började i måndags och
delvis kommer att ersätta Jonas Englund som utesäljare när han slutar
i början av mars. Även George Carlsson började i måndags och kommer
att växa in i rollen som chefstekniker där han håller i utbildningar
av partners tekniker, projektleder dessa, samt arbetar med de projekt
vi säljer från Enersize.

Jag hälsar Jonas och George hjärtligt välkommna till Enersize!

Utöver dessa nyanställningar förväntar jag mig att vi växer med två
till tre personer till under våren.

Med George ökar vi vår kapacitet och kvalitet i arbetet mot våra
partners, samtidigt som vi på kort sikt kan skapa några "success
stories" som lockar våra partners att utöka sin verksamhet
tillsammans med Enersize. SCA-ordern från förra veckan ämnar vi
använda för detta syfte. Ordern har gått genom Momentum Industrial
AB, vår säljpartner. Arbetet med läckagekontroll kommer genomföras av
Enersize tillsammans med Caverions kontor i Härnösand. Resultatet är
att Momentum får upp ögonen än mer för vilken potential vår affär
har. Vidare får Caverion ett konkret större projekt som vi kan
använda för att för att få igång Caverions försäljning av Enersizes
produkter, något som står högt på min agenda.

Kunder och marknad

Enersize har rätt produkter och Bolagets tjänster ligger i linje med
samhällets önskan att ta mer hänsyn till hållbarhet och miljö.
Utmaningen för oss i Bolaget är att nu snabbt accelerera upp
försäljningen och ta marknadsandelar. Möjligheterna är så enorma att
det viktigaste nog är att fokusera de resurser vi har på ett
effektivt arbete. Våra seminarier har visat på mycket stor
genomslagskraft och vi kommer under 2020 att öka och intensifiera
denna typ av aktiviteter.

Jag kan konstatera att Sverige blivit Enersizes viktigaste marknad
under loppet av 2019 och den utvecklingen kommer fortsätta under
2020. Pilotprojektet på Scanias fabrik i Södertälje
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-avtalar-om-installation-i...)
fortlöper och utvecklas i gott samarbete. Installationen av Q+ på
SKFs fabrik i Göteborg
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj-ingar-projektavtal-me...)
utökas också gradvis och vi hoppas på vidare samarbete med SKF i
Göteborg och på andra orter i Sverige. Vår säljpartner Momentum
Industrial AB blir allt viktigare eftersom antalet order som går
genom dem hela tiden ökar, med ordern från SCA i Ortviken som kronan
på verket. Samarbetet med Caverion utökas långsamt. Caverions kontor
är mycket självgående och vi har fått lite stöd centralt varför vi nu
väljer att tillsammans med utvalda kontor göra försäljningar och
arbete som vi kan använda för att marknadsföra vårt koncept inom
Caverion. Detta arbete kräver att vi har fler resurser på plats för
utbildning inom sälj och teknik.

Vi behöver partner som kan sälja hela vårt utbud av produkter och
tjänster och därför ser vi över våra partners i grannländerna
eftersom vi ärvt dessa i förvärvet av LEAQS. Ordern från Tylekk
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-erhaller-order-pa-q--fran...)
i Norge var ett genombrott!

Tyskland ser fortsatt intressant ut, framför allt genom arbetet med
vår partner Krückenberg Drucklufttechnik GmbH
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-far-pilotorder-fran-tyska...).
men vi kan även driva vidare pilotprojektet med Dürr Systems AG
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-avtalar-om-energieffektiv...)
när vi har möjlighet.

Genom Daniels nätverk hoppas jag att vi under 2020 kan börja växa in
på fler länders marknader i EU.

I Kina fortlöper två vinstdelningsprojekt genom Jointeam som också
gärna vill komma igång med läckagekontroll och licensförsäljning
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj-utokar-sitt-samarbete...).
Dock är denna partner liten och har begränsad förmåga att växa.
Däremot är Aden en mycket viktig strategisk partner
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-undertecknar-ramavtal-med...)
för Enersize. Vi kommer fortsätta investera tid och kraft i att
hjälpa Aden igång med försäljningen. Inte minst är framgångarna med
Hankooks fabrik i Jiaxing
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-forsta-projekt-med-hankoo...)
något vi ser hjälper oss på den kinesiska marknaden.

Den koreanska marknaden visade upp sig för oss när vi bjöds in till
mässan EU Gateway Business Mission
(https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-har-antagits-till-eus-gat...)
i Seoul i början av februari och vi för nu diskussion med flera
potentiella partners. Där kunde vi även inleda samarbete med Adens
Koreakontor som etablerat sig i januari 2020 och ser stor potential i
affärer med Enersize. Hankook, som har sitt huvudkontor i Korea, har
utsett vårt projekt vid fabriken i Jiaxing, Kina, till sitt näst mest
framgångsrika externa projektet inom koncernen under 2019. De har
därför budgeterat för motsvarande i alla fabriker under kommande
7-årsperiod.

LEAQS

Strax innan jul satte vi igång utvecklingen av en mobil-app till LEAQS
för Android och iOS som fungerar även då internet inte är
tillgängligt. Denna funktionalitet är helt nödvändigt för att kunna
genomföra läckagekontroll i vissa områden och länder. Jag räknar med
att vi kan släppa appen till våra kunder i mars.

Q+

Vi testar kontinuerligt ny hårdvara med målet att kunna erbjuda bättre
funktionalitet och göra processen från försäljning till installation
och konfiguration enklare. Mitt mål är att tekniken ska paketeras så
att den blir riktigt enkel att sälja och använda. Jag förväntar mig
att detta kommer förbättra chanserna för t ex våra partners att sälja
Q+ till sina kunder.

Jag satsar på stora och strategiska förbättringar av Q+ under 2020 och
kommer rapportera om våra framsteg på sociala medier.

Ett intressant exempel att ta med sig är vad kostnaden blir för Q+ på
ett tioårsperspektiv. Ta en typisk industri som idag förbrukar 50
kubikmeter/minut och har en kostnad på 20 öre per kubikmeter. De
investerar i ett större Q+-system för 0.5 MSEK där vi kan mäta
förbrukning och l...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.