Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

ENLABS: Kommuniké från årsstämma i Enlabs AB

Vid årsstämma i Enlabs AB den 8 maj 2020 i Sigtuna, beslutades i
huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Staffan
Dahl, Christian Haupt, och Peter Åström, samt nyval av Robert
Andersson,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med
400 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor
till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som
inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som
infaller år 2021 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att godkänna styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen
att föranstalta om nyemission.

att godkänna styrelsens förslag avseende emission av
teckningsoptioner.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Vid stämmans avslutande kommenterade styrelseordföranden Niklas
Braathen:

"Alla i Enlabs organisation är mer dedikerade och motiverade än
någonsin, och vi arbetar efter en tydlig färdplan som leder i en enda
riktning - framåt. Vi har tydligt kommunicerat en målbild till våra
kunder, aktieägare och personal, att när vi går ut ur den nu pågående
pandemin, så kommer vi ut starkare och i en bättre position än före
densamma. Vi är fullt övertygade att vi kommer uppnå det målet."

Sigtuna den 8 maj 2020

Enlabs AB

Styrelsen

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, +46 705252777,
niklas.braathen@enlabs.com

Adam Jonsson, CFO, +46 738200058, adam.jonsson@enlabs.com

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar
underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor
i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De
operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för
sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda.
Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med
Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8
121 576 90.

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enlabs/r/kommunike-fran-arsstamma-i-enlabs-ab...
https://mb.cision.com/Main/933/3107398/1244448.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.