Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Enorama Pharma: Enorama Pharma har mottagit en invändning på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering

Inom nio månader från det att Patent- och Registreringsverket (PRV)
har meddelat ett patent kan vem som helst invända mot patentet. En
sådan invändning har Fertin Pharma gjort den sista dagen. Enorama
Pharma fick informationen om invändningen idag via sitt patentombud
AWA Patent.

I invändningsärenden görs en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt
som nytillkommet material. En invändningsprocess pågår normalt sett
under 12-24 månader. Under denna tid är patentet i kraft såsom det
godkänts och omfattas inte av några ersättningsanspråk.
Patentfamiljen i fråga innefattar, utöver det godkända svenska
patentet, patentansökningar i Kanada, Europa, Kina, Indien och USA.

Bolaget har tillsammans med sitt patentombud AWA Patent kort
analyserat invändningen under eftermiddagen och har följande
kommentar:

"Invändningen är ett starkt bevis på patentets relevans i marknaden.
Anledningen till att en konkurrent invänder mot ett patent är att
patentet i fråga påverkar konkurrentens verksamhet på ett negativt
sätt. Att en invändning inkommer under ett godkänt patents
invändningstid är inte ovanligt.

Vi har inför vår patentansökan gjort ett grundläggande förarbete för
att undanröja patentintrång och säkerställa möjligheten till att få
det nu erhållna patentet. Underlaget har utarbetats och validerats av
vår patentbyrå AWA Patent. Naturligtvis bevakar vi hela världen
kontinuerligt och de patent och patentansökningar som kan komma att
påverka vår verksamhet. Det är en process vi känner oss trygga i. Vi
kommer noggrant att analysera invändningen djupare men gör i
dagsläget bedömningen att den för tillfället mer är en
styrkedemonstration.

Vårt patenterade tuggummi med fokus på bättre totalupplevelse för
konsumenten har rört om i marknaden.Att tuggummit blivit godkänt är
starkt. Vårt aktiva säljarbete och en stark efterfrågan gör att vi är
säkra på att vi är på väg att bli en betydande aktör på den globala
marknaden. Vi kommer nu att bemöta invändningen och inkomma med svar
på varför patentet i fråga är godkänt på korrekta grunder", säger VD
Mats Rönngard, Enorama Pharma.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att
utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska,
tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det
vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under
sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för
offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 22:10 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/enorama-pharma-har-mottagit-...
https://mb.cision.com/Main/14222/3119488/1253319.pdf

Författare Cision News