Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Enrad: Delårsrapoport januari-mars 2020

Likviditetssituationen

Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med
försäljningsökningen binder allt mer kapital i komponentlager,
tillverkningen och kundfordringar. För att lösa
kapitalbindningsproblematiken har bolaget en checkräkningskredit, vid
periodens slut fanns 1 000 Tkr i outnyttjad checkkredit. Därutöver
tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid
periodslut uppgick till 0 Tkr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2020

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 076 (4 220) Tkr

·
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-1 434 (-1 280) Tkr

· Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick
till -1 759 (-1 628) Tkr

· Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 12 919 (8 369)
Tkr

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,23) kr
· Soliditeten uppgick till 71 % (49 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

·
Anställer försäljningsansvarig och siktar mot att utöka den nordiska
marknaden.

· Styrelsen föreslår Jens Helgesson som ny styrelseledamot. Peter
Johansson avböjer omval.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Korttidspermitterar produktionsavdelningen.

· Samlingsorder från ABK på 1,6 Mkr - avbryter
korttidspermitteringar.

VD-kommentar

Kära aktieägare,

Som för många företag har årets första kvartal till stor del kantats
av Covid-19 och dess effekter. Både människor och företag har
drabbats allvarligt vilket inneburit en intensiv tid för oss på
Enrad. Det omedelbara som påverkade verksamheten var materialbrist
från leverantörer vilket gjorde att vi fick problem att leverera i
tid. Även orderingången mattades av relativt omgående. Sammantaget
gör det att vi inte riktigt når upp till den omsättning vi tänkt oss
i Q1.

Vi är dock försiktigt positiva. En samlingsorder från ABK på 1,6 Mkr
visar vilket intresse det finns för Enrad, även i kristider. Vi har
flera spännande dialoger med välkända aktörer som är intresserade av
våra produkter, men besluten som krävs är av naturliga skäl just nu
på paus.

Den inledande materialbristen är till stora delar löst och vi kommer
att kunna leverera enligt plan fram till juli. Med ordern från ABK
har vi släppt permitteringarna av personalen på
produktionsavdelningen. Samtliga medarbetare arbetar nu på heltid.
Det känns riktigt bra att ha alla på plats och kunna fokusera fullt
på arbetet som ligger framför oss.

Men Covid-19 har även öppnat nya möjligheter. Under kvartalet har vi
lanserat en kortare distansutbildning om regelverken för projektering
och installation av naturliga köldmedier. Utbildningen har attraherat
välkända företag och gett oss en utmärkt chans att utbilda branschen
inom gällande regelverk och hjälpa företag i sitt miljöarbete.
Mottagandet har varit positivt och vi kommer därför fortsätta erbjuda
utbildningarna.

Enrads lönsamhet fortsätter att ligga högt på vår prioriteringslista.
Marginalen har förbättrats men är något lägre än planerat då en stor
del av försäljningen under kvartalet kommit från grossister. Vi har
sedan tidigare höjt priserna mot våra grossister, men de börjar att
gälla först från och med april,varför de positiva effekterna från
höjningen förskjutits något. Vi har fler andra produktförbättringar
som kommer bidra till fortsatt ökad lönsamhet. Ett par av dessa ska
testas och verifieras under maj och juni och kan förhoppningsvis
börja ge utfall i Q3. Vi investerar mycket pengar i
personal/kompetens för framtiden. Jämför vi med perioden förra året
så har vi nästan klarat av denna satsning utan att belasta resultatet
i samma proportion.

Vad gäller produktutveckling så fortsätter provkörningarna av vårt nya
styr- och regleringssystem enligt plan. Vi räknar med att systemet
ska vara implementerat under kvartal tre 2020. Samtidigt pågår ett
projekt med ett nytt program för att dimensionera våra aggregat
online. Vi har ytterligare ett projekt igång där vi bygger om vår
provanläggning så att vi kan prestandamäta allt vi gör med fast
installerad utrustning. Båda projekten ska vara klara under Q2.

Försäljningsarbetet har varit avvaktande en tid då vi har fokuserat på
mycket arbete inom organisation och produktion. Med Thomas Palmroos
som ny försäljningsansvarig ser vi nu möjligheten att få igång
säljarbetet ordentligt. Men det har varit, och är, fortfarande
begränsade möjligheter för besök hos många kunder på grund av
Covid-19. Med hans erfarenhet från finska marknaden har vi fått
möjlighet att besöka flera finska grossister och presentera oss. I
planen ligger även att besöka en VVS-mässa i Finland under hösten.
Utöver Sverige och Finland så pågår nu även planering för besök i
Danmark, förutsatt att vi inte stoppas av Covid-19.

Sist men inte minst. Enrads medarbetare har under den här tiden visat
på en fantastisk kämparglöd och lojalitet. Vi ser den här perioden
som en möjlighet att komma ut starkare på andra sidan och göra
kvartal två till något riktigt bra.

Andreas Bäckäng

Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och
värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier.
Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment,
butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat
mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt
kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer
produkterna från sin anläggning i Borås.

www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under
kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enrad/r/delarsrapoport-januari-mars-2020,c309...
https://mb.cision.com/Main/15937/3096208/1235440.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.