Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Envirologic: Bokslutskommuniké 2019

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgår till, 25 325 tkr (23 587 tkr)
· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 11 507 tkr (4
675 tkr)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till 787 tkr (2 442tkr)
· Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1 477 tkr
(-1 690 tkr)

· Eget kapital 31 december 2019 uppgick till 22 446 tkr (18 022
tkr),

varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 139 tkr)
· Likvida medel, 31 december 2019, 13 482 tkr (9 069 tkr)
· Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,09kr (0,29 kr)
· Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till 0,15 kr
(-0,19 kr)

· Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till 90,2% vilket tillför
bolaget 4,1 Mkr

före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.
· Ny VD för bolaget har rekryterats.

Kommentarer från VD Johan Wennerberg:

2019 markerade en milstolpe i Envirologics historia. Det var inte bara
bolagets 20-årsjubileum utan också vårt omsättningsmässigt bästa år
någonsin.

Försäljningen inleddes något trögt i efterdyningarna av den svåra
torkan 2018, men andra halvåret tog orderingången fart ordentligt. Vi
levererade EVO Cleaner till kunder i Sverige, Danmark, Finland,
Frankrike, Holland, Spanien, Tyskland, Kanada, Japan, Kina och
Sydkorea. Vi tog även emot beställningar från Rumänien och Tjeckien
för leverans i första kvartalet 2020.

Det är framför allt tre faktorer som verkar positivt på vår
försäljning - större fokus på arbetsmiljöproblem i branschen; ökad
konkurrens; samt de allt högre priserna på fläsk.

I takt med att arbetsmiljöfrågor uppmärksammas allt mer i
samhällsdebatten ökar också medvetandet om arbetsmiljöproblemen inom
grisnäringen, där ett av de mest hälsovådliga arbetsmomenten är
manuell högtryckstvättning av stall. Parallellt med den ekonomiska
nyttan av Envirologics tvättrobot har vi länge lyft just
hälsoaspekten i vår kunddialog. Vi märker nu att detta argument får
allt större tyngd.

Den afrikansk svinpesten fortsätter sprida sig, framför allt i Kina,
vilket leder till att fläskpriserna skjuter i höjden. Med stigande
priser ökar investeringsviljan hos grisproducenter, och många väljer
nu att satsa på modern teknik, som till exempel tvättrobotar, av
omsorg om både personal och djur.

Sedan några år tillbaka har vi en ny kollega i branschen som har tagit
en stark position på sin hemmamarknad Danmark. Äntligen får vi lite
draghjälp, för även om vi är konkurrenter så jobbar vi mot samma mål.
Tillsammans blir vi starkare, når ut bredare med vårt budskap och får
mer uppmärksamhet.

Konkurrens är bra också av andra skäl. Det tvingar oss att vässa vår
marknadskommunikation, vidareutveckla våra produkter för att
säkerställa att vi även fortsättningsvis har den tekniskt bästa och
mest kostnadseffektiva lösningen, och att se över vår prisstrategi.
Som ett led i det senare, lanserade vi under tredje kvartalet en
riktad kampanj med väsentlig sänkta priser på utvalda marknader.
Detta gav omedelbar respons och bidrog till den goda orderingången
under fjärde kvartalet.

Även om omsättningen slog rekord blev resultatet för helåret 2019
blygsamt. Detta beror på något lägre marginaler på sålda robotar, men
framför allt på att vi skrev ned lagervärdet på begagnade robotar och
skrev ned fordringar på vårt danska dotterbolag, i syfte att stärka
bolaget där inför den expansion vi planerar 2020. Som vi tidigare
kommunicerat förstärkte vi också den svenska organisationen med en
servicetekniker och en supportingenjör, vilket medfört högre
overheadkostnader.

De ökande volymerna skapade vissa utmaningar i produktionen och vi har
jobbat hårt för att effektivisera våra produktionsmetoder inför 2020.

För att stärka vår marknadsföring har vi nyligen anställt en
marknadsassistent som ska ansvara för bolagets hemsida och sociala
medier, koordinera mässor och kundbesök, samt utforma och uppdatera
marknadsföringsmaterial.

Arbetet med att ta fram en tvättrobot för kycklingstallar fortsätter.
Våra initiala tester i fält har resulterat i värdefull information
för den fortsatta utvecklingen.

Som nytillträdd VD känner jag en stor trygghet i att den kunskap och
gedigna erfarenhet som finns i bolaget är en stabil grund att bygga
vidare på. Det är en förmån att få ta över taktpinnen i det här läget
och tillsammans med bolagets grundare Jan Sandberg och övriga
medarbetare leda Envirologic in i nästa fas. Jag ser med förväntan
fram emot det kommande året!

Johan Wennerberg, VD

Johan Wennerberg
+46 18 39 82 30
info@envirologic.se

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör
av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic
har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper
kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska
miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande
kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för
problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB
har sin verksamhet i Uppsala.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/envirologic/r/bokslutskommunike-2019,c3048401
https://mb.cision.com/Main/11646/3048401/1202467.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.