Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Envirologic: Kommuniké från Årsstämma i Envirologic AB (publ)

Envirologic AB (publ) höll Årsstämma den 25:e april 2019 i Uppsala.
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmans väsentligaste beslut var:

· Balans- och resultaträkning för 2018 fasställdes.
· Beslöts att disponera bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att
resultatet överförs till ny räkning.

· Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

· Beslöts att inga styrelsearvoden skall utgå till styrelseledamöter
och styrelsesuppleant som är delägare i bolaget, vilket i detta fall
innebär att inga arvoden utgår.

· Beslöts att välja om sittande styrelse: Kenneth Alness, Leif
Glantz, Bjarne Graff, Anders Lif och Jan Sandberg. Till
styrelsesuppleant omvaldes Christer Pamrin

· Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av: Leif Glantz,
Anders Landelius och Christer Pamrin (valberedningens ordförande).

· Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare beslutade stämman att
styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot
kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller
i övrigt förenat med villkor.

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se

Kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se

eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör
av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic
har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper
kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska
miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande
kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för
problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB
har sin verksamhet i Uppsala.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/envirologic/r/kommunike-fran-arsstamma-i-envi...
https://mb.cision.com/Main/11646/2802652/1036588.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.