Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Envirologic: Kommuniké från årsstämma i Envirologic AB (publ)

Envirologic AB (publ) höll Årsstämma den 24 april 2020 i Uppsala.
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmans väsentligaste beslut var:

· Balans- och resultaträkning för 2019 fastställdes.
· Beslöts att disponera bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

· Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Beslöts att välja om sittande styrelseledamöter Leif Glantz, Jan
Sandberg och Kenneth Alness, samt att välja tidigare
styrelsesuppleant Christer Pamrin som ordinarie styrelsemedlem.
Beslöts också att välja av valberedningen föreslagna Anna Leinder och
Anders Lundström som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant valdes
tidigare styrelsemedlem Anders Lif.

· Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av: Leif Glantz,
Anders Landelius och Christer Pamrin (valberedningens ordförande).

· Beslöts att arvodera Anna Leinder, Anders Lundström och Kenneth
Alness med ett (1) prisbasbelopp vardera, i övrigt skall inga
styrelsearvoden utgå.

· Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare beslutade stämman att
styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot
kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller
i övrigt förenat med villkor.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Wennerberg
Tel 018-398230
e-mail johan.wennerberg@envirologic.se
Hemsida www.envirologic.se

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat
ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga
miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade
tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett
publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/envirologic/r/kommunike-fran-arsstamma-i-envi...
https://mb.cision.com/Main/11646/3097658/1236684.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.