Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Enzymatica AB: Fortsatt stark tillväxt i Sverige men lägre total försäljning under kvartalet

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (15,1).
· Resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-10,1).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09
SEK (-0,11).

· Likvida medel uppgick till 53,9 MSEK (8,2).
Väsentliga händelser under kvartalet

· Enzymatica presenterade de finala resultaten från den tyska
multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme® under
förkylningssäsongen 2018. De övertygande resultaten medför att
ColdZymes produktpåståenden stärks och breddas.

· Enzymatica initierade en dubbelblind, placebokontrollerad studie
för att utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. Det är en
omfattande studie på över 600 patienter som genomförs på tio
studiecentra i Tyskland.

Väsentliga händelser efter kvartalet

· ABEX Pharmaceuticals började sälja ColdGuard® (ColdZyme) på den
sydafrikanska marknaden.

· Enzymatica slutförde rekryteringen till ovanstående
placebokontrollerade studie i Tyskland av cirka 700 patienter, varav
över 400 blev förkylda enligt plan.

+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Nyckeltal för koncernen | | | |
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|(MSEK) |Jan-mar|Jan-mar|Helår|
| | 2019| 2018| 2018|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Nettoomsättning | 13,3| 15,1| 52,6|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Bruttomarginal % | 74| 71| 70|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Rörelseresultat | -11,9| -9,6|-40,6|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Kassaflöde från den löpande verksamheten| -15,6| -1,6|-28,8|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+
|Genomsnittligt antal anställda | 20| 22| 21|
+----------------------------------------+-------+-------+-----+

VD-kommentar: Ökad marknadsandel och fjärde största varumärket i
Sverige

Enzymaticas försäljningsutveckling under det första kvartalet uppgick
till 13,3 MSEK jämfört med cirka 15 Mkr för motsvarande period 2018.
Minskningen förklaras främst av utebliven försäljning i Spanien på
grund av ojämn orderingång från vår distributör mellan kvartalen, och
i Tyskland på grund av restriktionerna för marknadsföringen av
ViruProtect® (ColdZyme). Rullande 12-månaders försäljning per 31 mars
2019 exklusive STADAs försäljning i Tyskland och Österrike visar en
ökning med drygt 5 % jämfört med motsvarande rullande 12-månaders
försäljning per 31 mars 2018 . Försäljningen på den svenska
hemmamarknaden utvecklades mycket starkt under det första kvartalet
genom att försäljningen av ColdZyme till konsument ökade med närmare
23 %, vilket motsvarar en marknadsandel på 6,4 %. ColdZyme har därmed
passerat Bisolvon i försäljningsvärde, och är nu det fjärde största
varumärket inom förkylningskategorin på apoteks-marknaden i Sverige.
En effektiv förkylningsprodukt, lojala kunder med hög
återköpsfrekvens och framgångsrik marknadsföring ligger bakom den
starka utvecklingen för ColdZyme.

I början av kvartalet påbörjade vi rekryteringen av deltagare till den
dubbelblinda, placebokontrollerade studien i Tyskland för att
utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. I början av maj
offentliggjorde vi att rekryteringen till studien hade slutförts om
totalt cirka 700 patienter. Mer än 400 har blivit förkylda, vilket är
enligt plan. De som blivit förkylda delas in i två grupper: en som
använder ColdZyme och en som använder placeboprodukten i en
dubbelblind design. Studien har planerats utifrån de mycket
övertygande resultaten, inte minst vad gäller livskvalitet, från den
tyska metodstudien vars finala resultat presenterades i början av
2019. Resultaten av den pågående placebostudien förväntas bli klara
under hösten i år.

Under april började vår partner ABEX Pharmaceuticals att sälja
ColdGuard (ColdZyme) på den sydafrikanska marknaden, vilket är en
viktig milstolpe för Enzymatica. ABEX genomför en omfattande
marknadsföringskampanj med såväl annonsering i traditionell media och
butiksreklam som reklam och marknadsföring i olika digitala medier
för att skapa uppmärksamhet hos de sydafrikanska konsumenterna. Det
är den första marknaden för att jämna ut ColdZymes nuvarande
säsongsvariation i försäljning eftersom förkylnings-säsongen på det
södra halvklotet infaller under april - september.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com
Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord-ning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg,
för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enzymatica-ab/r/fortsatt-stark-tillvaxt-i-sve...
https://mb.cision.com/Main/18091/2804929/1038652.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.