Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-04

Enzymatica AB: Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie uppfyllde inte det primär...

Preliminära resultat från Enzymaticas prospektiva, dubbelblinda,
randomiserade studie visar att behandling med ColdZyme® jämfört med
placebo inte uppnådde det primära målet att signifikant förbättra
livskvaliteten vid förkylning.

Totalt 700 deltagare rekryterades vid tio studiecentra i Tyskland. De
fler än 400 deltagarna som blev förkylda, behandlades slumpvis och
dubbelblint med antingen ColdZyme eller placebo.

Det primära målet var att visa att ColdZyme förbättrar livskvaliteten
under en förkylningsperiod jämfört med placebo, utvärderat med
Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life
(QoL) domain. Preliminära resultat avseende primärparametern
livskvalitet visar att studien enligt WURSS-21 inte uppnådde målet
att påvisa en statistiskt signifikant skillnad.

- Det preliminära resultatet avseende primärparametern livskvalitet i
den aktuella placebostudien avviker från resultaten i
multicenterstudien som genomfördes förra året. Vi får nu invänta den
fullständiga rapporten och i detalj analysera varför de bägge
studierna avviker från varandra, samt också titta på övriga
studieparametrar", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Placebostudien är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och
kontrollerad multicenter-studie med ColdZyme som utfördes på sex
centra i Tyskland under 2018. I den studien deltog 400 personer som
slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta
behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon specifik
behandling alls. Totalt 267 personer med bekräftad förkylning
utvärderades och resultaten visade statistiskt signifikanta fördelar
med ColdZyme såsom förkortad förkylningsperiod, lindring av
förkylningssymptomen, förbättrad livskvalitet samt minskat behovet av
samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 september, 2019 kl. 15.00 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, CEO Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar.
Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina
enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® som kan förhindra
förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har
lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa
genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera
till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har
huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, besök: www.enzymatica.se och
www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon: 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund Phone: +46 46 286 31 00

www.enzymatica.se, www.coldzyme.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enzymatica-ab/r/preliminara-resultat-fran-enz...
https://mb.cision.com/Main/18091/2896091/1100523.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.