Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-25

Eolus Vind AB: Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 25 januari 2020

 Hässleholm den 25 januari 2020.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för
räkenskapsåret 2018/2019 till 1,50 kronor per aktie med tisdagen den 28
januari 2020 som avstämningsdag. Bolagets styrelseledamöter och VD
beviljades ansvarsfrihet.

Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil
Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter
och Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med
auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 1 250 000 kronor, varav
375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman
att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman
instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete.
Stämman beslutade vidare om nya riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som
innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell
intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2019/2020
förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön.
Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och
fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter
Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som
motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

I anslutning till årsstämman anordnades ett seminarium om miljö och
vindkraft med temat ?Framtiden tillhör det förnybara? med över 400
deltagare.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden,
Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av
mer än 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus
driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav
cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com.

Bilaga

* 200125 Pressmeddelande Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.