Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Eolus Vind AB: Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2019 - 29 februari 2020

Hässleholm den 23 april 2020

Verksamhetsårets andra period 1 december 2019 ? 29 februari 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 259,4 (370,2) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 53,0 (25,9) MSEK. Resultat före skatt
uppgick till 57,7 (31,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick
till 75,7 (38,7) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55)
SEK.
* Under perioden togs 0 (3) nya vindkraftverk med en total effekt om 0
(10,8) MW i drift.
* Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (3,0) vindkraftverk med
en total effekt om 0,8 (10,8) MW till kund.
* Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687
(421) MW.
* I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet
Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med
en effekt om 400 MW. Eolus hanterar byggnationen av vindparken för
kundens räkning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

* Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig
för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande
72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om
400 MW. Ett 20-åringt Premium servicekontrakt med option på
förlängning har också tecknats.

Koncernens resultat i korthet Delår Delår Ackumulerat Ackumulerat
Helår
  2019-12-01 2018-12-01 2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2020-02-29 -2019-02-28 -2020-02-29 -2019-02-28 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 259,4 370,2 553,7 477,9 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 53,0 25,9 105,3 35,5 118,3
Resultat före skatt, MSEK 57,7 31,2 95,2 33,3 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -6,1 -24,8 20,0 -21,2
-24,9
Periodens resultat, MSEK 75,7 38,7 117,8 39,7 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 3,04 1,55 4,73 1,59
5,33
Eget kapital per aktie, SEK 38,78 31,96 38,78 31,96 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -148,4 277,5 -400,0
-25,7 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 868,6 1 708,5 1 868,6 1 708,5 2 057,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 355,1 209,6 355,1 209,6 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 116,6 3 116,8 5 116,6 3 116,8 1
348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 3,0 43,0 3,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 3,0 44,0 4,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 10,8 163,4 10,8 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 0,8 10,8 164,2 12,8 120,0
Förvaltade verk, MW 687 421 687 421 524
Soliditet, % 51,6 46,7 51,6 46,7 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 23,9 26,1 23,9 26,1 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för
offentliggörande den 23/4 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden,
Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av
615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus
driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav
cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

* Delårsrapport Eolus Vind 2020-02-29

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.