Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Eos Russia: Stämmokommuniké EnergyO Solutions Russia AB

Pressmeddelande 19 maj 2020

Vid årsstämman i EnergyO Solutions Russia AB ("Bolaget") den 19 maj
2020 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet
med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna
som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Beslutades om:

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

b. Att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret och att
resultatet balanseras i ny räkning.

c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
d. Att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter samt
att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

e. Ett årligt styrelsearvode om 840 000 kronor fördelat att fördelas
med 280 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt arvode till
revisor enligt godkänt räkning.

f. Omval av styrelseledamöterna Seppo Remes och Christopher Granville
samt nyval av styrelseledamoten Johan Elmquist. Omval av Seppo Remes
som styrelsens ordförande. Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med
Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

g. Ändringar av Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens
förslag.

h. Indragning av syntetiskt återköpta aktier samt ökning av
aktiekapitalet genom fondemission.

i. Bemyndigande för styrelsen att längst intill årsstämman 2021 vid
ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av egna
aktier till ett antal motsvarande högst 29,9 procent av samtliga
aktier i Bolaget. Bolaget ska för detta ändamål ingå s k swapavtal om
byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på
Bolagets aktie.

Stockholm, 19 maj 2020

EnergyO Solutions Russia AB

Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB,
info@mangold.se, +46 850 301 550.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/BB49E10F1917FDEDE0...
https://mb.cision.com/Main/88/3116030/1250547.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.