Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Epiroc: Epiroc avser använda mandat för återköp och överlåtelse av aktier

Stockholm: Styrelsen för Epiroc AB har beslutat att använda de mandat
som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett
eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:
1) Förvärv av maximalt 2 500 000 serie A aktier, varav som mest 2 450
000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den
prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2020.

2) Förvärv av maximalt 16 000 serie A aktier, som senare ska säljas på
marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har
valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

3) Försäljning av maximalt 33 000 serie A aktier för att täcka
kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till
styrelsemedlemmar.

4) Försäljning av maximalt 5 900 000 serie A som för närvarande
innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla
åtaganden relaterade till 2015, 2016 och 2017 års prestationsbaserade
personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor,
gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet
tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 213 738 703 varav 823
765 854 serie A aktier och 389 972 849 serie B aktier.

För mer information kontakta:
Jörgen Ekelöw, Chefsjurist
010 755 0108
jorgen.ekelow@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och
infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och
tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar,
bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget
tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för
automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm,
hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har över 14 000
passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över
150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/epiroc/r/epiroc-avser-anvanda-mandat-for-ater...
https://mb.cision.com/Main/16899/3109976/1246476.pdf

Författare Cision News