Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Epiroc: Epiroc lägger varsel i Örebro och Fagersta

Stockholm: Epiroc lägger varsel om uppsägning till 425 befattningar i
Sverige på grund av lägre global efterfrågan från gruv- och
infrastrukturbolag till följd av covid-19-pandemin och för att
positionera bolaget bättre för framtiden.

Varslen berör 350 tjänster i Örebro och 75 tjänster i Fagersta, varav
hälften är tjänster inom produktion. De är ett resultat av att Epiroc
ser en betydande minskning i kundefterfrågan till följd av
covid-19-pandemins effekter på den globala ekonomin. Varslen är också
del av Epirocs kontinuerliga strävan att bli så flexibel och effektiv
som möjligt, och följer flera effektiviseringsåtgärder som genomförts
globalt sedan 2019.

"Vi genomför dessa åtgärder för att anpassa oss till den nya
marknadssituationen som följt covid-19-pandemin och för att göra oss
starkare och mer motståndskraftiga för framtiden. Tyvärr måste vi ta
sådana drastiska åtgärder som att lägga varsel och vi beklagar de
negativa följder det kommer ha för våra kollegor och dem som står dem
nära. Vi kommer stödja våra anställda i denna svåra situation", säger
Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. "Dessa åtgärder kommer
att låta oss fortsätta prioritera innovation och att utveckla vårt
teknologiska ledarskap för att stödja våra kunders verksamheter och
förbättra deras produktivitet".

Epiroc ligger i framkant av flera teknologiskiften som gör gruv- och
infrastrukturindustrierna produktivare, säkrare och klimatvänligare,
inklusive automation, digitalisering och elektrifiering.

Örebro är ett nav för tillverkning, forskning och utveckling för
Epirocs underjords- och ovanjordsutrustning samt för service och
reservdelar, och Fagersta är basen för Epirocs
bergborrverktygsverksamhet. Epiroc har cirka 3 100 anställda i
Sverige och en global arbetsstyrka på cirka 14 000.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och
infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och
tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar,
bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget
tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för
automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm,
hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har över 14 000
passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över
150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/epiroc/r/epiroc-lagger-varsel-i-orebro-och-fa...
https://mb.cision.com/Main/16899/3125621/1257452.pdf

Författare Cision News