Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-11

Epiroc samarbetar med SSAB om fossilfritt stål för gruvutrustning

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, inleder ett partnerskap med ståltillverkaren SSAB om fossilfritt stål som kommer att användas i tillverkningen av Epirocs gruvutrustning.

"Hållbarhet är integrerat i allt vi gör, och vi är fast beslutna att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030. Detta spännande partnerskap med SSAB kommer att stödja oss och våra kunder på resan att nå våra ambitiösa klimatmål", säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. "Det är tydligt att vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda". 

SSAB har som mål att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026, och levererade det första stålet gjort av vätgasreducerat järn till kund under 2021. Genom HYBRIT-initiativet samarbetar SSAB med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, där den kokskol som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning ersätts med fossilfri el och vätgas. Denna process eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen vid stålproduktion.

Epiroc kommer initialt att använda det fossilfria stålet till material som ska ingå i en prototyp av en gruvmaskin för underjordsdrift som tillverkas vid produktionsanläggningen i Örebro. Planen är att öka användandet av fossilfritt stål över tid.

"Vi är väldigt glada att välkomna Epiroc i vår partnergrupp och ser framemot samarbetet kring fossilfritt stål", säger Martin Lindqvist, SSAB:s VD och koncernchef. "Det är ett naturligt nästa steg i våra gemensamma ansträngningar för att mildra klimatförändringarna. Efterfrågan på fossilfritt stål ökar, vilket är en av anledningarna till att SSAB vill tidigarelägga den gröna omställningen med ambitionen att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen omkring 2030".  

För att möjliggöra övergången till en koldioxidsnål ekonomi är utvecklingen av ny teknologi som denna viktig. Partnerskapet med SSAB passar väl ihop med Epirocs ambitiösa hållbarhetsmål för 2030 inklusive en halvering av koldioxidekvivalenta utsläpp. 

Under 2021 fick Epiroc validering (https://www.epirocgroup.com/se/media/corporate-press-releases/2021/20211118-epirocs-ambitiosa-klimatmal-validerade-som-vetenskapsbaserade) från Science Based Targets initiative (SBTi) för sina mål att minska utsläppen i egna verksamheten samt när kunder använder de sålda produkterna. SBTi validerade att Epirocs klimatmål är i linje med att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, vilket är konsekvent med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål. Dessutom inkluderar Epirocs hållbarhetsmål för 2030 att halvera de koldioxidekvivalenta utsläppen från transport samt från relevanta leverantörer, ha 90% förnybar energi i den egna verksamheten, och erbjuda ett komplett sortiment av utsläppsfria produkter.

Läs mer om HYBRIT-teknologin här (https://www.ssab.se/fossilfri/hybrit-a-new-revolutionary-steelmaking-technology).

[image] Epirocs produktionsanläggning i Örebro där det fossilfria stålet från SSAB initialt kommer att användas.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com
Ann-Sofie Andersson, Global Marknadskommunikationschef vid divisionen Underground
072 183 8434
ann-sofie.andersson@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

Författare Cision