Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI, 2019

"Vi kommer fortsätta att utvärdera kommersialiseringsmöjligheter för
vår bildbehandlingsteknik, och vi tog det första, och oerhört
viktiga, steget väldigt nyligen genom vårt första strategiska
samarbete. Den ortopediska industrin domineras av ett fåtal stora
globala marknadsaktörer. Som vi tidigare kommunicerat, vid rätt tid
är vi öppna för att söka ett partnerskap för vissa eller samtliga
produkter i nyckelmarknader."

Andra kvartalet 2019 jämfört med 2018, koncernen

» Bruttoorderingången ökade med 21,0% till 1,3 MSEK (1,1)

» Orderstocken uppgick till 0,7 MSEK (1,1)

» 14,0% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet
till 49 (43)

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (0,8), en ökning
med 35,5% jämfört med fg år

» Resultat före skatt uppgick till -18,9 MSEK (-16,2)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,42 SEK (-0,45)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

» Episurf Medical offentliggjorde och genomförde en företrädesemission
som tillförde bolaget ca 75,2 MSEK före emissionskostnader

» Episurf Medical meddelade att EPIC-Knee-studien nu finns tillgänglig
via ClinicalTrials.gov och att patientrekryteringen i USA kunde
påbörjas

» Professor Niek van Dijk anslöt till Episurf Medicals Clinical
Advisory Board

» Episealer® implantatet lyftes fram i tre vetenskapliga artiklar

» Klinisk data för Episealer® accepterades för presentation vid en
global vetenskaplig kongress

» Episurf Medical fick nya patent beviljade i USA, Japan och Europa

» Professor Mats Brittberg, Göteborgs Universitet presenterade
Episealer® vid ICRS fokusmöte "One Step Cartilage Repair" i Rom den
5-7 juni

» Bolagets COO Jeanette Spångberg lämnade sin tjänst den 1 juni och
bolagets chef för Regulatoriska frågor, kvalitet och IP, Katarina
Flodström, utsågs till ny COO. I samband med dessa förändringar
utsågs Michael Näsström till tillförordnad Kvalitetschef

» Episurf Medical meddelade att bolaget avser att säga upp
finansieringsavtalet med European Select Growth Opportunities Fund

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Episurf Medical fick ett nytt patent beviljat i Kanada

» Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende
AI-baserad bildteknik

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 08.30 den 19 juli 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/delarsrapport-1-april---30-juni--20...
https://mb.cision.com/Main/14691/2866185/1079694.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.