Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER, 2019

"Vi lägger ytterligare ett spännande kvartal till handlingarna, ett
kvartal då vi levererade stark tillväxt i våra europeiska
nyckelregioner och vi adderade ett tredje kommersiellt ben till vår
verksamhet. Kliniska resultat accepterades för presentation vid ett
flertal kliniska kongresser och vi gjorde stora framsteg i USA
avseende vår amerikanska kliniska studie. Vi fortsatte att stärka
vårt IP-skydd under kvartalet, vilket är av stor betydelse för oss.

Under det tredje kvartalet 2019 ökade vi vår orderbok med 93%, vilket
är en stark tillväxttakt. Tyskland försätter att utgöra den marknad
som står för det mest betydelsefulla bidraget, då Tyskland
representerar cirka 80% av alla Episealer®beställningar under
kvartalet." säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Tredje kvartalet 2019 jämfört med 2018, koncernen

· Bruttoorderingången ökade med 93% till 1,4 MSEK (0,7)
· Orderstocken uppgick till 1,5 MSEK (0,6)
· 60% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet
till 56 (35)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (1,0), en ökning
med 13% jämfört med fg år

· Periodens resultat uppgick till -17,5 MSEK (-12,9), de ökade
kostnaderna under kvartalet beror på koncernens arbete med
IDE-studien i USA

· Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,42)
Första nio månaderna 2019 jämfört med 2018, koncernen

· Bruttoorderingången ökade med 51% till 4,0 MSEK (2,7)
· 23% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet
till 139 (113)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 3,6 MSEK (2,9), en ökning
med 20% jämfört med fg år

· Periodens resultat uppgick till -51,1 MSEK (-42,5), de ökade
kostnaderna under de första nio månaderna beror på koncernens arbete
med IDE-studien i USA

· Resultat per aktie uppgick till -0,86 SEK (-1,23)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Episurf Medical ingick sitt första strategiska partnerskap
avseende AI-baserad bildteknik

· Knäimplantatet Episealer® godkändes för försäljning i Italien
· Episurf Medical meddelade att bolaget nått nya milstolpar i dess
patientpopulation

· Episurf nådde ny milstolpe om 600 implantat
· Klinisk data för Episealer® accepterades för podium presentation
vid europeisk vetenskaplig kongress

· Klinisk data för Episealer® accepterades för podium presentation
vid tysk vetenskaplig kongress

· Klinisk data för Episealer® accepterades för presentation vid två
tyska vetenskapliga kongresser

· Episurf Medical fick nya patent beviljade i Europa, USA och Kanada
Väsentliga händelser efter periodens slut

· Dr Kevin D. Plancher utseddes till huvudprövare för Episurfs
IDE-studie för Episealer®

· Episurf Medical fick ett nytt patent beviljat i USA, Europa och
Storbritannien

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 08.30 den 25 oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/delarsrapport-1-juli---30-september...
https://mb.cision.com/Main/14691/2941170/1129588.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.