Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Episurf: Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har enligt tidigare offentliggjord
information genomfört en företrädesemission. Emissionen av aktier har
resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i bolaget.
Antal aktier har genom den första registreringen av emissionen ökat
med 33 849 033 B-aktier och antalet röster har ökat med 33 849
033.Det totala antalet aktier uppgår till 178 113 121, varav 971 024
A-aktier och 177 142 097 B-aktier.

Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 180 055 169.
Aktiekapitalet har ökat med 10 163 305,29 kronor och uppgår nu till
53 479 165,08 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl.11:00.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/forandring-av-antalet-aktier-och-ro...
https://mb.cision.com/Main/14691/3099289/1239683.pdf

Författare Cision News