Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Episurf: Första patentbeviljandet i Korea för Episurf Medical

Koreanska patentverket KIPO har meddelat sin avsikt att bevilja en av
Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar, vilket blir
bolagets första patentbeviljande i Korea. Patentet, benämnt "System
and method for creating a decision support material indicating damage
to an anatomical joint" täcker Episurf Medicals 3D-baserade
skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av både
implantatsystemet Episealer® och visualiseringsverktyget Epioscopy®.

"Detta är ett kärnpatent för Episurfs bildteknologi. Vi arbetar mot
att kunna lansera våra produkter på vissa asiatiska marknader och att
upprätthålla en stark IP-portfölj i relevanta regioner är en viktig
del av strategin" säger Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra
minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i
leder. Med Episurf Medicals ?iFidelity®-system anpassas implantaten
kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal
passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 12.15 den 28 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/episurf/r/forsta-patentbeviljandet-i-korea-fo...
https://mb.cision.com/Main/14691/3122225/1255184.pdf

Författare Cision News