Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-01

Episurf: Hälsoekonomisk artikel om Episealer® accepterad för publicering i Journal of ISAKOS

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att resultaten från en kostnadsnyttastudie, som fokuserar på de hälsoekonomiska aspekterna kring behandling med knäimplantatet Episealer®, har accepterats för publicering i tidskriften Journal of ISAKOS. Manuskriptet, med titeln "Individualized metal implants for focal cartilage lesions in the knee can be cost effective: A simulation on 47-year-olds in a Swedish setting" av L. Bernfort et al. bedömer kostnadsnyttan av ett ytersättningsimplantat för behandling av avgränsade broskskador i knäleden jämfört med den biologiska behandlingsmetoden mikrofrakturering, vilket är standardförfarandet i Sverige. I manuskriptet dras slutsatsen att implantatet Episealer® kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för patienter i 40-årsåldern, jämfört med mikrofrakturering.

"Artikeln visar att behandling av broskskador hos patienter i 40-årsåldern med en Episealer® inte bara hjälper patienterna utan också är ekonomiskt fördelaktigt från ett hälsoekonomiskt perspektiv. Initialt är Episealer® dyrare än mikrofrakturering. Redan efter 5 år har dock de relativa kostnaderna minskat till en acceptabel nivå och på lång sikt är initial behandling med Episealer® både billigare och ger bättre kliniska resultat än mikrofrakturering", säger Leif Ryd, Senior Medical Advisor Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Författare Cision