Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

EPISURF MEDICAL: RESULTAT EFTER SKATT OM -16,2 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt om -16,2 miljoner kronor (-18,7) för det fjärde kvartalet 2020. Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:21).

De totala intäkterna uppgick till 3,1 miljoner kronor (1,4) varav omsättning låg på 1,5 miljoner kronor (1,3).

Orderingången, brutto, ökade med 9 procent till 1,3 miljoner kronor (1,2). Antalet godkända Episealer-order steg med 21 procent till 57 stycken (47).

Orderstocken vid utgången av perioden var 1,3 miljoner kronor (1,1).

Jämfört med tredje kvartalet 2020 minskade bruttoorderingången då förnyade covid-19-restriktioner hade en betydande negativ påverkan på kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 miljoner kronor (-15,4) med likvida medel om 155 miljoner kronor (25,3) vid rapportperiodens utgång.

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

"Under 2021 ser vi mest fram emot ytterligare studier med resultat för Episealer över medellång till lång sikt", skriver Episurf Medicals vd Pål ryfors i vd-ordet.

Han förväntar sig "en snabb återgång till stark tillväxt när restriktionerna lättar".

Under fredagsmorgonen meddelade Episurf Medical även att de avser inlämna en ansökan om marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för Episealer Patellofemoral System. Detta utgör en utökad indikation för hur knäimplantatet kan användas.
Författare Direkt-SE