Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Episurf ökar takten

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Under andra kvartalet behandlades i genomsnitt en patient var tredje dag med en Episealer. Takten ser ut att öka under innevarande kvartal. Banken med kliniska data växer och vår rekommendation Köp kvarstår. 

Episurf är ett medicin-teknikbolag med fokus på utveckling, produktion och försäljning av implantat för patienter som är i ett förstadie till artros. Antalet drabbade växer och dagens bio-logiska behandlingsmetoder har brister. Det har skapat ett tomrum av behandlingsalternativ som Episurf avser att fylla.

Bolagets implantat är utform-ade efter patientens specifika anatomi samt broskskada. Tillsammans med bolagets unika skademärkningsverktyg för broskskador skapas flertalet fördelar. Teknologin är ny på marknaden och fokus ligger således på att bygga en god bas med kliniska data. Försäljningen går sakta men säkert i rätt riktning samtidigt som arbetet med att erhålla godkännande för att påbörja försäljning i USA fortlöper.  

Vid andra kvartalets utgång hade 203 patienter behandlats. Men som bolaget har meddelat kommer patient nummer 250 behandlas under de kommande veckorna. I termer av genomförda behand-lingar ser alltså innevarande tredje kvartal ut att med råge bli ett rekordkvartal, då även med hänsyn till sommar­effekter.

Tyskland tillsammans med Belgien och Sverige fortsätter vara de dominerande marknaderna. Under kvartalet kom 11 procent av bolagets intäkter från Storbritannien. I juni meddelande bolaget att dess produkter godkänts för att ingå i Spire Healthcares (SH) erbjudande. SH, med sina 39 sjukhus, är Storbritanniens andra största privata vårdaktör och har tre ortopedcenter. Detta är givetvis positivt och kan på sikt bli en viktig kund på den europeiska marknaden.

Effekt av förbättrade kostnadskontroller syntes under andra kvartalet i form av fallande kostnaderna. Vi ser med spänning fram emot årets kvarvarande kvartal. Vi lämnar prognoserna oförändrade och behåller vår rekommendation, Köp. 

Författare Markus Augustsson