Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-02

EQL Pharma: Analysguiden: "Tillväxt över förväntan och stärkt pipeline"

Nischstrategi bäddar för hög lönsamhet

EQLs fokus är primärt riktad mot vad bolaget benämner som nisch­generika. Med det menas att konkurrensen är begränsad eller obe­fintlig. Marknaden för generika är konstruerad för att pressa priserna på läkemedel, där priserna ofta är 30-80 procent lägre än för original­läkemedlet. Ökande konkurrens leder med andra ord till lägre marginaler. EQLs positionering mot marknader där konkurrensen är begränsad skapar förutsättningar för en rörelsemarginal som överstiger de jäm­förbara konkurrenternas historiska genomsnitt på 19 procent mellan 2010-2019.

Skalbar affär                   

Nischgenerika är i mångt och mycket en volymaffär. Expansion mot nya geografiska marknader, samt lansering av nya generika, skapar förutsättningar för att skala på de fasta kostnaderna. Det kom­mer att driva lönsamheten på sikt. Sammantaget ser vi goda möjlig­heter för EQL att växa under marginalexpansion, vilket kan resultera i en kraftigt ökad vinst på sikt.

Starka ägare

Något som talar för att EQL ska fortsätta lyckas är kompetensen i led­ningen och bolagets starka ägare. Bland storägarna hittar vi Christer Fåhraeus, som också är koncernchef och vd. Han är för många känd som entreprenör och har varit med vid grundandet av flera börs­noterade bolag. Bland dessa är det framförallt framgångarna i Cella­vision som sticker ut. En annan nyckel i företaget är den indiska stor­ägaren Cadila Pharmaceutical, en global läkemedelskoncern som bidrar med viktig kompetens vid utvecklandet av nya produkter. Överlag består styrelse och ledning av personer med lång erfarenhet och stark kompetens, vilket är viktigt i en verksamhet där human­kapitalet väger tungt.

Betydande pipeline bäddar för tillväxt

EQLs tillväxt är starkt beroende av utvecklandet och lanseringen av nya generika. I dagsläget visar bolaget upp en imponerande pipeline bestående av 31 potentiella produkter, varav 11 befinner sig i lanserings- eller granskningsfas. Fler lanseringar är med andra ord att räkna med i närtid, något som kommer att driva försäljningen.

Potentiell premievärdering

EQL har förutsättningar för att fortsätta växa kraftigt, samt att nå en lönsamhet som ligger i linje med, eller högre än jämförbara kon­kurrenter. Klarar ledningen av att leverera i nivå med de högt ställda målen är vår bild att bolaget - sett till jämförbara konkurrenter - ska värderas till en premievärdering.

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eql-pharma-tillvaxt-over-forvantan-och-starkt-pipeline)

Författare EQL Pharma

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.