Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

EQL Pharma: Bokslutskommuniké April 2019 - mars 2020

VD:s kommentar

Vi visar fortsatt stark tillväxt med en försäljning som ökade med 45
procent för räkenskapsåret 2019/20 jämfört med föregående år och med
29 procent för kvartalet. Kvartalets omsättning uppgick till 18,9
MSEK, vårt näst bästa kvartal någonsin, och helåret till 72 MSEK.
Bruttomarginalen föll för kvartalet till 47 procent beroende på en
produktmix med stor försäljning av bland annat Paracetamol, en
relativt hårt konkurrensutsatt produkt i EQLs portfölj, som därför
säljs till lägre marginal.

Kvartalet har präglats av Covid-19 pandemin eftersom företaget har sin
leverantörskedja till väsentlig del i Kina och Indien. För Kina,
världens största exportör av generiska API:er, var påverkan tydlig
under ett par månader, men vi bedömer att Kina nu är uppe i full
kapacitet. I Indien, världens största exportör av generiska
läkemedel, finns det från 4:e mars statliga export-restriktioner med
påverkan på flera av våra produkter, bland annat Paracetamol. För
att kunna vara en pålitlig leverantör till sjukhus och apotek har vi
tidigare tagit beslutet att ha säkerhetslager som är långt större än
branschpraxis. Detta medför att vi i det korta perspektivet trots
allt är ganska opåverkade av de leveransproblem som många generiska
läkemedelsbolag lider av idag, men att vi måste lägga mycket energi
på att säkra leveranser för innevarande räkenskapsårs andra halva.

Vi presenterar nya finansiella mål som gäller för nästkommande
femårsperiod, 2020/21 till 2024/25 där vi höjer tillväxtmålet till 40
procent i genomsnitt över femårsperioden. För vår innevarande
femårsperiod är motsvarande mål mer än 30 procents tillväxt. Målet
för vår EBIT marginal sätts till högre än 25 procent i slutet av den
nya femårsperioden.

Läkemedlet Hevicain Spinal Tung, vår första sjukhusprodukt, har vunnit
en upphandling i Danmark och leveranserna har påbörjats. Läkemedel
som säljs genom upphandlingar till vården kommer att öka kraftigt i
betydelse för oss den nästkommande femårsperioden.

Efter kvartalets utgång har Axel Schörling, bolagets COO, utsetts till
vVD med ett utökat ansvar för hela arbetsflödet från start av nya
projekt till lansering och försäljning.

Efter kvartalets utgång fick vi en större order på skyddsutrustning
från en av sjukhusregionerna i Sverige. Vi har under många år jobbat
nära ledande kinesiska life science bolag och har medarbetare som är
kinesiska medborgare. Detta har möjliggjort förvärvet av rättigheter
till medicinsk skyddsutrustning. Jag vill här passa på att tacka
bolagets personal, där ett litet team jobbat hårt med att möjliggöra
detta, och inköpare på landstinget som visat en enorm vilja att lösa
alla utmaningar samt de kinesiska leverantörerna som varit helt
avgörande.

På grund av Covid-19 pandemin och det fokus som vi behöver lägga på
att säkra leveranser för våra produkter, såväl medicintekniska som
läkemedelsprodukter, kommer bolagets flytt till Nasdaq Stockholms
huvudlista skjutas upp till första kvartalet räkenskapsåret 2021/22.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs
generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från
originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg
till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika
för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt
inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin
verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på
Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande
utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och
större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eql-pharma/r/bokslutskommunike-april-2019---m...
https://mb.cision.com/Main/11664/3103302/1241241.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.