Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

EQL Pharma utlicensierar Mellozzan till ett ledande franskt företag inom ADHD

EQL Pharma har idag ingått ett exklusivt utlicensieringsavtal med det franska företaget H.A.C. Pharma för EQL:s egenutvecklade produkt Mellozzan (melatonin) för Frankrike. Avtalet är i praktiken utan tidsgräns och gäller tabletter i sex olika styrkor samt oral lösning, där den senare är nyutvecklad och redo att skickas till myndigheter för registrering.

Mellozzan är ett läkemedel som ges till barn med sömnstörningar som har ADHD och där det inte räcker med sömnhygieniska åtgärder. Det kan också ges som en korttidsbehandling till vuxna med sömnstörningar orsakade av jetlag. Mellozzan lanserades av EQL i Sverige 2021 och EQL:s ambition är att erbjuda produkten på alla intressanta marknader i Europa och på andra håll via utlicensiering.

H.A.C. Pharma är ett av de mest framgångsrika läkemedelsföretagen inom behandling av ADHD i Frankrike med omfattande resurser inom försäljning och marknadsföring.

I ADHD-patientgruppen är sömnlöshet mycket vanligt, ofta förvärrat av behandling med centralstimulerande medel som metylfenidat eller dexamfetamin. I Sverige har melatoninbehandling för barn med ADHD och sömnstörningar nått en total behandlingsvolym på långt över 60 miljoner tabletter per år fördelat på flera produkter, bl a Mellozzan. I Frankrike har melatoninbehandling för sömnlöshet hittills inte varit tillgänglig för patienter med ADHD som lider av sömnlöshet, så Mellozzan kommer att hjälpa till att fylla detta tydliga behov bland både patienter och vårdgivare.

Avtalet inkluderar 200 000 EUR i down payment och regulatoriska milstolpar. Royaltyn på försäljning är väl in i den tvåsiffriga domänen, dvs mer än tio procent. Lanseringen av Mellozzan i Frankrike kommer att ske så snart som möjligt, främst styrd av handläggningstider hos franska myndigheter för registrering och subvention.

EQL Pharma har avancerade förhandlingar om Mellozzan med flera andra företag för ytterligare länder i och utanför Europa.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-11 11:47 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Författare Cision