Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

Equinor ASA: Equinors resultater for andre kvartal 2019

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på
3,15 milliarder USD og 1,13 milliarder USD etter skatt i andre kvartal
2019. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 3,52 milliarder USD, og
IFRS-resultatet var på 1,48 milliarder USD.

Andre kvartal var kjennetegnet av:

* Gjennomgående solid drift, og fortsatt høy produksjon
* Finansielle resultater påvirket av lavere priser,
vedlikeholdsaktivitet og produktsammensetning
* Guiding for organiske investeringer reduseres fra 11 milliarder USD
til 10-11 milliarder USD
* God fremdrift i attraktiv prosjektportefølje ? ytterligere reduksjon
av investeringskostnadene for Johan Sverdrup fase 1

- Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et
kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet. Jeg er
tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk
kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring, gjør dette at
vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10-11
milliarder dollar, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

- Vi fortsetter med god fremdrift i våre svært konkurransedyktige
prosjekter og er i rute for å levere produksjonsvekst mot 2025. Johan
Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og i dag kunngjør vi ytterligere
forbedringer. Vi har redusert investeringskostnadene for fase 1 med
ytterligere 3 milliarder kroner, og de samlede reduksjonene er nå på 40
milliarder kroner siden planen for utbygging og drift ble levert. Med
planlagt oppstart senere i år, og raskere opptrapping for å nå
platåproduksjon i løpet av sommeren neste år, vil prosjektet produsere og
skape betydelige verdier i mange tiår framover. Tidligere denne måneden
kunngjorde vi at vi realiserer aksjer i Lundin og øker vår direkte
eierandel i Johan Sverdrup til 42,6 prosent, sier Sætre.

- Etter budkonkurranse med andre selskaper fikk vi forrige uke muligheten
til å utvikle vårt største fornybarprosjekt til nå. Empire Wind-prosjektet
er en milepæl i utviklingen av vår globale havvindportefølje, og vi er
stolte over å være valgt til å levere fornybar energi til mer enn en halv
million familier i New York, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 3,15 milliarder USD i andre kvartal, ned fra
4,31 milliarder USD i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter
skatt var 1,13 milliarder USD, ned fra 1,70 milliarder USD i samme periode
i fjor. Produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå, men lavere priser,
høy vedlikeholdsaktivitet og noen kvartalsspesifikke elementer påvirket
resultatet. Væskeprodukter utgjorde en mindre andel av produksjonen i
kvartalet og vil øke framover. Underliggende drifts- og
administrasjonskostnader per fat økte noe fra samme kvartal i fjor,
hovedsakelig som følge av oppstart av nye felt. Det var en nedgang i
justerte avskrivningskostnader. Svake raffineringsresultater og en
periodiseringseffekt knyttet til gasslagre påvirket resultatene i kvartalet
fra rapporteringssegmentet Markedsføring, midtstrøm & prosessering.
Driftsresultatet i henhold til IFRS var 3,52 milliarder USD i andre
kvartal, ned fra 3,84 milliarder USD i samme periode i 2018.
IFRS-resultatet var 1,48 milliarder USD, opp fra 1,22 milliarder USD i
andre kvartal 2018.

Equinor hadde en samlet egenproduksjon på 2,012 millioner foe per dag i
andre kvartal, på nivå med samme periode i 2018. Forventet naturlig nedgang
ble motvirket av økt produksjon fra nye felt og nye brønner.

Ved utgangen av andre kvartal 2019 hadde Equinor fullført 21 letebrønner,
hvorav syv med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var
0,24 milliarder USD, på nivå med samme kvartal i 2018, med flere borede og
fullførte brønner.

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 11,96
milliarder USD i første halvår 2019, sammenlignet med 13,22 milliarder USD
i samme periode i 2018. Organiske investeringer var på 4,82 milliarder USD
for de første seks månedene av 2019. Ved utgangen av kvartalet var
gjeldsgraden [1] på 19,9 %. Som følge av implementeringen av IFRS 16 var
gjeldsgraden 25,9 %.

Styret har besluttet et utbytte på USD 0,26 per aksje for andre kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de tolv
siste månedene fram til 30. juni 2019, tilsvarende gjennomsnittet for samme
periode for ett år siden.

* * *

[1] Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til
IFRS er presentert i tabellen «Calculation of capital employed and net debt
to capital employed ratio» under Supplementary-delen i rapporten.

Kontaktpersoner

Investor relations

* Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)
* Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse

* Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* Second quarter 2019 Financial statements and review

* Pressemelding resultater for andre kvartal 2019

* CFO presentation second quarter 2019 results

Författare Hugin Nyheter