Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

ESEN eSports AB: Förtydligande och slutförande av förvärv av Battleriff AB

I syfte att skapa en mer lättförståelig och tydlig översikt publicerar
härmed ESEN Esports AB en sammanfattning av förvärvets viktigaste
publika punkter.

Vid den ordinarie årsstämman i ESEN Esports AB den 14 maj 2020
behandlades förvärvet av bolaget Battleriff AB och närvarande
aktieägare hade möjlighet att ställa frågor utifrån det material som
tidigare publicerats till marknaden samt information som finns
publikt om ESEN Esports AB och Battleriff AB. Bolagsstämman beslutade
enhälligt att genomföra förvärvet och uppfyllde därmed ett av de
kraven som upprättats för förvärvets genomförande.

I syfte att skapa en mer lättförståelig och tydlig översikt publicerar
härmed ESEN Esports AB en sammanfattning av förvärvets viktigaste
publika punkter.

Presentation av Battleriff AB

Battleriffs e-sportplattform är den ledande e-sportarenan för digitala
kortspel och då främst Hearthstone och Battleriffs plattform och
turneringsformat är enkelt skalbar till andra spel och regioner
utanför Europa. Hearthstone har idag över 100 miljoner utövare och
placerar sig alltid bland de tio mest sedda spelen på Twitch som är
den ledande streamingplattformen för e-sport. Hearthstone attraherar
en högutbildad och köpstark målgrupp och har till skillnad från andra
e-sportspel en högre grad av kvinnliga utövare, cirka 30 procent.
Battleriff är baserat i Göteborg och har idag cirka 130 aktieägare.
Battleriff har fram till idag befunnits sig i en utvecklingsfas med
betydande investeringar i den tekniska plattformen och utvecklingen
av det kommersiella erbjudandet. Utvecklingen har under det senaste
åren skett med en kombination av anställda och konsulter och idag
finns det 3 anställda samt ett externt utvecklingsteam. Eftersom
Battleriff befunnit sig i en fas där fokus har legat på att utveckla
den tekniska plattformen samt expandera användarbasen har bolaget
haft ett negativt utfall på den finansiella resultatet vilket
redovisas i tabellen nedan som avser granskade och reviderade siffror
för åren 2018 och 2019.

SEK Helår 2018 Helår 2019
Omsättning 766 000 167 000
Årets resultat -10 652 000 -4 704 000
Eget Kapital 3 890 745 1 136 310

Bakgrund till förvärvet samt bedömd påverkan på ESEN Esports
verksamhet

ESEN Esport's intresse för förvärvet av Battleriff accelererar ESENs
strategi att bli ett mediahus och grundar sig i tre huvudsakliga
delar

1. Tillgång till en avancerad teknisk plattform som kan användas för
en rad olika titlar. Bedömningen är ESENs egna befintliga plattform
skulle behöva signifikanta investeringar för att stödja strategin

2. Breddning av ESEN utbud med titeln Heartstone och samarbeten runt
denna titel samt flera format

3. Tillgång till en etablerad användarbas
Dessa tre delar bedöms skapa goda förutsättningar att genomföra
strategin och snabbare nå ett positivt finansiellt utfall i form av
försäljningstillväxt och rörelseresultat. Bedömningen är att initial
kommer förvärvet belasta ESEN Esports rörelseresultat främst genom
personalkostnad för EN anställd samt avskrivning på aktiverat arbete
för Battleriff plattformen. Bedömning är de positiva effekterna på
rörelseresultat och omsättning kommer tidigast i kvartal 4 2020.

Köpeskilling samt betalningsvillkor

Köpeskillingen är baserad på den värdering som gjorts av Battleriff
utifrån följande parametrar

1. Värdet av den tekniska plattformen och alternativkostnaden för att
utveckla det för ESEN Esports plattform

2. Värdet av varumärket Battleriff
3. En försiktig bedömning av framtida intäktsmöjligheter för
befintliga Battleriff erbjudandet

4. En försiktig bedömning av framtida intäktsmöjligheter för det
sammanslagna bolaget.

Baserat på värderingen fastställdes köpeskillingen till 4.6 MSEK.

Betalning för köpeskillingen på 4.6 MSEK sker genom en riktad emission
till Battleriffs nuvarande aktieägare och basen för köpeskillingen
var fredagen den 20 mars 2020. Vid detta datum var snittkursen i ESEN
Esports för dagen 71 öre och således fastställdes den riktade
emissionen till 6 533 23 aktier vilket ger en utspädning på 40.2%.

Villkor

Förvärvet förutsatte en godkännande av bolagsstämman i ESEN Esports AB
vilken ställde sig enhälligt positivt till förvärvet på bolagsstämman
den 15 maj 2020.

Denna information är sådan information som ESEN eSports AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 maj, 2020.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett
infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket
innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform,
studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN
eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största
esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även
på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.
ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina
lokaler i Bromma, Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/esen-esports-ab/r/fortydligande-och-slutforan...
https://mb.cision.com/Main/16278/3119035/1252991.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.