Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

ESSITY: LÅNGSIKTIGT MÅL BYGGER PÅ MARKNADSTILLVÄXTSYNEN - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hygienkoncernen Essitys nya långsiktiga mål ska nås genom att dels vinna marknadsandelar, dels fokusera mer på förvärvssidan.

Det uppger vd Magnus Groth till Nyhetsbyrån Direkt i anknytning till bolagets niomånadersrapport tidigare på fredagen.

"Målet innebär att vi ska ha en försäljningstillväxt om i genomsnitt cirka 5 procent kommande år", säger han.

Tidigare hade hygienbolaget det långsiktiga målet om att växa 3 procent organiskt.

Hur ser fördelningen ut mellan organisk tillväxt och total tillväxt för det nya målet?

"Detta är ju ett långsiktigt mål, så det kommer att variera mellan åren och det har det även gjort historiskt. Men vi bygger upp dessa 5 procent utifrån vår grundsyn på marknadstillväxten och den tror vi, för våra kategorier och marknader, ligger på knappt 3 procent. Sedan räknar vi med at vinna marknadsandelar även framåt precis som vi gjort de senaste åren", säger Magnus Groth och fortsätter:

"Då landar man på en organisk tillväxt över 3 procent och sedan ser vi att vi har möjligheter att växa med ytterligare 2 procent per år på lång sikt från förvärv, så det blir en kombination".

Det gångna året har Essity bland annat ökat på ägarandelen i australiska hygienbolaget Asaleo Care samt köpt på sig mer ägarandelar i det medicintekniska bolaget Abigo Medical.

I samband med bolagets nya mål om en högre försäljningstillväxt kan marknaden räkna med att förvärvsaktiviteten från Essity också kommer att öka, framhåller Magnus Groth.

"Förvärv är en viktigare del av vår agenda framåt, vilket också understryks av vårt nya mål. Om vi ska klara av att uppnå målet måste det finnas en förvärvskomponent. Vi har ökat ansträngningen inom detta område med ett par stora förvärv i år och vi räknar också med att fortsätta göra detta", säger Essity-chefen.

Hur går arbetet med att implementera prishöjningar?

"Vi har sett stora effekter av prishöjningar och mixförbättringar och även av volymtillväxten som ju hjälper vår kostnadstäckning och bidrar till marginalerna. Men samtidigt så fortsätter både råvaru-, energi- och transportkostnader upp i en hög takt och vi har inte sett slutet på det ännu. Vi ser inte att detta planar ut", säger Magnus Groth.

De högre kostnaderna från råvaror, energi och transport har haft en negativ påverkan om 6,7 procent på marginalen under kvartalet, vilket av Magnus Groth benämns som "ganska dramatiskt". 3,7 procent har bolaget lyckats kompensera med prismix och kostnadseffektiviseringar.

"Vi kommer fortsätta kommande kvartal med att arbeta med såväl prishöjningar som mixförbättringar. Det kommer att hjälpa oss kompensera och vi kommer att fortsätta göra detta så länge det behövs. Det finns anledning att tro att vi är inne i en inflationsekonomi och att det kommer bli vardag att kontinuerligt höja priserna", säger Essity-chefen och tillägger att bolagets kunder i sin tur behöver höja priserna och som i sista ledet slår mot slutkund.

"Det börjar vi se nu också", säger Magnus Groth.

Essity-chefen vill inte ge några direkta framtidsprognoser men konstaterar att året kommer att fortsätta präglas av höga råvaru-, energi och transportkostnader.
Författare Direkt-SE