Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) genomför riktad emission för att lösa säljarrevers

Stockholm 14 februari 2020 - Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter
3 AB (publ) genomför en riktad emission med huvudsakligt syfte att
lösa en säljarrevers. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 17,07
Mkr. Emissionen genomförs till kursen 100 %.

Estea Sverigefastigheter 3:s kapitalandelsbevis (SE0007131883) är
sedan 2015 noterat hos NGM (NDX) och lämnar en ränta om 6,25 % per år
med kvartalsvis utbetalning. Kapitalandelslånet uppgår efter
emissionen till nominellt 792,05 Mkr. Ackumulerad avkastning sedan
fondens start är 28,4 %. Räntan genereras av driftöverskottet i
fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 31 december 2019 till
107,6 %.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men
också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av Alternativa Investeringsfonder ("LAIF"). Fonden har
sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av
olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att
på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare
av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd
av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF
(2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverige...
https://mb.cision.com/Main/12593/3035603/1194128.pdf

Författare Cision News