Du är här

2017-09-26

Ett intressant kvartal…

Detta är en betald analys på uppdrag av MoxieTech Group AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Den 28 september släpper Maxkompetens det brutna räkenskapsårets första kvartalsrapport (maj t.o.m. juli). Periodens resultat tyngs rimligtvis av sommarlovet men markanden talar dock för fortsatt god organisk tillväxt.

Maxkompetens (bolaget) är verksamma inom bemanning, rekrytering och outsourcing. Historiskt har fokus legat på industri och produktionssektorn (blue collar). På senare tid har bolaget arbetat för att styra verksamheten mot tjänstemannasektorn (white collar) och rekrytering – på så sätt kan ett jämnare intäktsflöde skapas till bra marginaler. Ett verktyg har varit förvärv. Det snaste förvärvet, Magna, konsoliderades in i koncernen per den 1 juni 2017 och har således bidragit med intäkter och resultat för två av tre månader i det första kvartalet av innevarande räkenskapsår 2017/18. Våra prognoser visas i tabell nedan.

Fokus ligger på  tillväxt. Tillväxten bland medlemmarna i bransch-organisationen, Bemanningsföretagen, var cirka 12 procent för perioden april till och med juni 2017. Vi prognostiserar därmed en stark organisk tillväxt runt 17 procent (väl över markanden!) för Maxkompetens under det första kvartalet, utöver den förvärvade tillväxten.

Fokus ligger även på rörelseresultat före avskrivningar. Vi prognostiserar låg rörelsemarginal före avskrivningar om cirka 1,6 procent. Detta med hänsyn tagen till sommarlovet som orsakar negativa marginalerna för verksamheten i Skolpool. Detta pressar i sin tur koncernens marginaler. Under lov saknar Skolpool intäkter samtidigt som kostader för de anställda löper på. Ju mer Skolpool växer (i termer av omsätting och anställda) desto större blir den negativa inverkan på koncernens marginaler under perioder då skolor håller stängt. På årsbasis vägs detta upp under med goda marginaler under perioder utan lov. Vidare har kostnadssynnergier från Magna rimligtvis ännu inte realiseras samtidigt som integrationskostnader är ytterligare en faktor som tynger kostnader.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.