Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-01

Ett snabbt tillfrisknande

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP Specialty Care utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP gjord av analysfirman Jarl Securities.

GHP:s resultat för 4 kv. 2017 överträffade våra förväntningar med råge. Det indikerar att vidtagna åtgärder tar skruv. Goda expansionsmöjligheter ger stöd åt en förväntad vinståterhämtning under 2018.

GHP Specialty Care över­raskade med att redovisa sitt bästa resultat för ett fjärde kvartal hittills. Trots att om­sättningen var i linje med våra förväntningar översteg EBITA-resultatet vår prognos med 33 procent. Vi hade underskattat hur snabbt vidtagna åtgärder skulle ta skruv. De snabba kostnads­ökningarna tidigare under 2017 kombinerat med ett ganska svagt kapacitetsutnyttjande var ett visst frågetecken inför rapporten. Det är i det sammanhanget ett styrke­besked att GHP gjort tydliga framsteg på dessa punkter.

GHP upplever en stark efterfrågan i Norden och kommer under 2018 att öka kapaciteten i befintliga kliniker och öppnar också nya enheter. Stor potential finns också i den internationella verksamheten som haft något av ett mellanår. Det ger stöd åt tillväxtutsikterna de kommande åren.  

Aktörerna på den svenska vård­marknaden lever med pris­press och stigande lönekostnader. GHP vill balansera detta genom en hög andel intäkter från sjukvårds­försäkringar och expan­sion i Mellanöstern. Den svenska politiska debatt­en om att begränsa vinster för privata aktörer i välfärds­sektorer, liksom att beskatta sjukvårds­försäkringar, skapar osäkerhet men vi bedömer att risken för GHP begränsas av det ökande behovet av effektiv vård.

Med ett starkt 4 kv. i ryggen har vi höjt våra intäkts- och resultat­prognoser. Den slopade utdelningen är ett streck i räkningen men vi ser ingen överdriven dramatik i detta beslut. En förväntad god vinst­återhämtning ger stöd åt en positiv syn. Vi beräknar ett motiverat värde på 10,9 kronor per aktie (10,2). Med en större bedömd potential höjer vi till Köp.

Författare Niklas Elmhammer