Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Euris: EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

IDEON, Lund: Styrelseledamoten och Vd:n Dario Kriz med familjs
kapitalandel i European Institute of Science AB har sjunkit från 5.9%
till 4,6% och röstandel från 15.7% till 12,7%. Kapitalandelen har
såldes passerat flaggningsgränsvärdet 5% och röstandelen
flaggningsgränsvärdet 15%. Innehavet uppgår till 1 056 000 aktier av
serie A och 544 607 aktier av serie B.

Förändringen, som orsakats av passiv flaggningsskyldighet, har skett i
samband med att bolaget efter nyemission har registrerat 7 388 000
nya B-aktier hos bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i
bolaget ökat till 34 508 000 stycken (1 056 000 A-aktier samt 33 452
000 B-aktier).

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.se (http://www.euris.org/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/euris--flaggningsmeddelande-i-europea...
https://mb.cision.com/Main/11578/3109635/1246267.pdf

Författare AktieTorget News