Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Euris: EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

IDEON, Lund: Styrelseordförande Lars-Olof Hansson med närståendes
röstandel i European Institute of Science AB har ökat från 4.7% till
5,1%. Röstandelen har såldes passerat flaggningsgränsvärdet 5%.
Innehavet uppgår till 1 912 454 aktier av serie B.

Förändringen har skett i samband med nyteckning av 500 000 aktier av
serie B samt den passiva flaggningsskyldighet som har skett i samband
med att bolaget efter nyemission har registrerat 7 388 000 nya
B-aktier hos bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i bolaget
ökat till 34 508 000 stycken (1 056 000 A-aktier samt 33 452 000
B-aktier).

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.se (http://www.euris.org/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/euris--flaggningsmeddelande-i-europea...
https://mb.cision.com/Main/11578/3109685/1246300.pdf

Författare AktieTorget News