Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

EURIS: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION 5,4 MLN KR, KURS 0:20 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Euris avser att föreslå årsstämman
en företrädesemission på 5,4 miljoner kronor, i syfte att förstärka bolagets
rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift
av verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att
emitteras till en kurs om 0:20 kronor motsvarande en rabatt om cirka 28
procent räknat på den genomsnittliga kursen (0:28 kronor) för perioden
2020-01-01 till 2020-02-12", skriver bolaget.

Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50
procent av kapital och 47 procent av röster.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en befintlig
aktie oavsett serie ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B.

Euris genomförde en företrädesemission på 4,3 miljoner kronor i höstas.
Teckningsgraden blev dock endast 27 procent och bolaget tillfördes 1 miljon
kronor.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News