Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Eurobattery Minerals AB: Eurobattery Minerals AB har publicerat Delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet 2019 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster
uppgick till - 2 421 KSEK (-1 467 KSEK)

· Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster
uppgick till -0,24 SEK (-0,58 SEK).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 620 KSEK
(-1 305 KSEK)

Årets första nio månaderna 2019 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster
uppgick till - 9 261 KSEK (-2 138 KSEK)

· Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster
uppgick till -0,96 SEK (-0,8 SEK).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 284 KSEK
(-3 488 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

· Företaget slutförde ett omfattande geokemiskt och geofysiskt
program i fyndigheten Castriz, som är en del av nickel-kobolt-koppar
(Ni-Co-Cu) projektet Corcel i nordvästra Spanien.

· Flera zoner med sammanfallande magnetiska och geokemiska
Ni-Cu-anomalier kunde avgränsas. De goda prospekteringsresultaten i
Castriz motiverade företaget att fortsätta med
undersökningsborrningar.

· Diamantborrningarna i Castriz påbörjades den 17 september. Upp
till fyra borrhål har planerats, omfattande totalt ca 1000 m
borrning. Geologisk loggning och provtagning av borrhålen har
påbörjats.

Väsentliga händelser efter perioden

Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra
Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade
och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har
tagits för petrografisk och kemisk analys.

Sammanfattning av VD-ordet:

· Under kvartalet slutfördes företagets preliminära, markbaserade
prospekteringsverksamhet i fyndigheten i Castriz.

· Företagets egen prospekteringsverksamhet bekräftade inte bara de
tidigare resultaten, utan kunde även påvisa ytterligare
högkvalitativa fyndigheter i området. Detta motiverade BAT att direkt
inleda borrningar på de mest lovande platserna.

· De inledande borrningarna har påträffat de indikerade
mineraliserade bergartsformationerna, vilket är mycket uppmuntrande
resultat för företaget eftersom analyserna visat på förekomsten av
sulfidmineral.

· Företaget är väl finansierat för att kunna slutföra sitt första
prospekteringsprogram i Castriz. BAT planerar också att inleda
preliminära tester för att utvärdera utvecklingspotentialen i
Castriz.

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari - september 2019 är
bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets
webbplats:

https://eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 November 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som
fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och
sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa
med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en
bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd
för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är
Eurobattery Minerals Mentor

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurobattery-minerals-ab/r/eurobattery-mineral...
https://mb.cision.com/Main/12124/2968367/1146994.pdf
https://mb.cision.com/Public/12124/2968367/9f40882f1129559d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.