Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines") offentliggör idag
tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") avseende det
EU-tillväxtprospekt som godkändes av Finansinspektionen och
offentliggjordes den 15 januari 2020. Tilläggsprospektet är en del av
och ska läsas tillsammans med EU-tillväxtprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Eurocine
Vaccines den 20 januari 2020, genom pressmeddelande, offentliggjorde
att bolaget har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9
MSEK från externa investerare. Tilläggsprospektet har upprättats i
enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 och godkändes av
Finansinspektionen den 21 januari 2020, som behörig myndighet.

Rätt att återkalla genomförd teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i
Eurocine Vaccines har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller
samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 23 januari 2020.
Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission, Norra
Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller via e-post
issuingservices@sedermera.se. Investerare som anmält sig för teckning
av units i Eurocine Vaccines genom förvaltare ska kontakta sin
förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer
att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin
teckning av units i Eurocine Vaccines behöver inte vidta några
åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Eurocine
Vaccines pågående företrädesemission av units, hänvisas till
prospektet.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine
Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen.
Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, var vänlig kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Telefon: 070 634 0171.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-ab-offe...
https://mb.cision.com/Main/11552/3014025/1177616.pdf
https://mb.cision.com/Public/11552/3014025/934e2838cc2b629e.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.