Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Eurocine Vaccines: Utökat teckningsåtagande i företrädesemissionen av units

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines") kan idag meddela att
bolaget, inför sin förestående emission av units, vars teckningstid
inleds den 21 januari 2020, har erhållit ett utökat teckningsåtagande
om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Bolaget har sedan
tidigare erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om
170 TSEK (cirka 1 procent av initial emission) samt garantiteckning
(top-down) från externa investerare om cirka 3 MSEK (cirka 20 procent
av initial emission), vilket totalt motsvarade cirka 21 procent av
företrädesemissionen. Med anledning av det utökade teckningsåtagandet
uppgår nu det totala teckningsåtagandet till cirka 1 MSEK, (cirka 7
procent av initial emission), innebärande att Eurocine Vaccines
erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om sammanlagt
cirka 4 MSEK (cirka 27 procent av initial emission).

Eurocine Vaccines har med anledning av de nu utökade
teckningsförbindelserna om totalt cirka 0,9 MSEK från Alexander
Schoeneck, Andreas Johansson och Love Carlsson, erhållit
teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK,
vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och
garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent).
Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti",
vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 80
procent verkställs garantiteckning för resterande 20 procent upp till
fulltecknad företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas
således till gällande teckningsnivå, upp till maximalt 100%, och
ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine
Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen.
Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, var vänlig kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Telefon: 070 634 0171.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
januari 2020.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/utokat-teckningsatagande-...
https://mb.cision.com/Main/11552/3011972/1176829.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.