Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Eurocon Consulting: Analysguiden: Starkaste Q3-rapporten i Eurocons historia

Eurocon levererar ett rekordkvartal där nettoomsättningen växte med hela 24 procent. Analysguiden höjer riktkursen till 7,6 kronor per aktie.

Stark beläggning driver tillväxten
Eurocon redovisade en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2021 om 59,4 MSEK, jämfört med 47,9 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i en imponerande tillväxt om 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 och representerar det starkaste tredje kvartalet i Eurocons historia. Omsättningstillväxten är framför allt driven av god efterfrågan inom industrin där återhämtningen som noterades under första halvåret fortsatt in i innevarande kvartal vilket resulterat i en hög beläggningsgrad på Eurocons konsulter.

Resultatfokus ger utdelning
Eurocon redovisade en rörelsemarginal om 8,2 procent för kvartalet. Det representerar en stark lönsamhet eftersom det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt till följd av semestertider. Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK under kvartalet, att jämföra med 1,0 MSEK under tredje kvartalet 2020. Även resultatmässigt utgör kvartalet det bästa Q3 någonsin och visar att Eurocons resultatfokus betalar av sig.

Positiva tongångar framåt
Ledningen framhåller i kvartalsrapporten att utsikterna framåt ser goda ut med många parallella projekt vilket underlättar framförhållningen vid beläggningen av konsulter. Även antalet prospekt framhävs även ha ökat vilket skänker ytterligare tro om att återhämtningen är här för att stanna. Rekryteringstakten har fortsatt varit god och efter den lyckade rekryteringskampanjen uppgår medelantalet årsställda nu till 247, vilket innebär att Eurocon är tillbaka på samma nivåer som före pandemin slog till. Ledningen kommunicerar även att ett flertal nya konsulter påbörjar sin anställning under fjärde kvartalet varpå personalstyrkan ser än bättre ut.

Höjer riktkursen till 7,6 kr
I kombination med att Eurocon levererar ytterligare en stark rapport och en fortsatt god investeringsvilja inom industrin tror vi att Eurocon nu befinner sig i slutskedet av sin "turn-around fas" och på väg in i en expansionsfas. Med bakgrund av detta justerar vi upp våra prognoser något. Räknat på en omsättning om 297 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 9,6 procent ser vi en riktkurs om 7,6 kronor per aktie 2022. Det innebär en värdering motsvarande 11,5 gånger EV/Ebit och 1,1 gånger EV/Sales.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eurocon-starkaste-q3-rapporten-i-eurocons-historia)

Författare Cision