Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-26

Eurocon Consulting: Eurocon publicerar årsredovisningen för 2020

Eurocon Consulting (publ):s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.eurocon.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Eurocons huvudkontor under april och kan beställas hos ekonomi@eurocon.se.

Denna information är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26 08:32 CET.

Peter Johansson, VD

076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

Författare Cision