Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Everysport Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Evertsport Group AB (publ)

"Mediaaffären ökar med 6,5 procent. Vi står inför utmanande tider och resultatet tyngs av lönsamhetsutmaningar kopplat till koncernens padelbestånd. Ett intensivt arbete för att minska kostnaderna fortgår "

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2022:

  • Nettoomsättning* 43,3 mkr (43,3 mkr)
  • Rörelseresultat (EBITDA) 3,2 mkr (6,6 mkr)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -10,7 mkr (-3,1 mkr)
  • Resultat efter finansiella poster -12,6 mkr (-4,7 mkr)
  • Resultat per aktie -1,74 kr (-0,19 kr)

Sammanfattning av januari - september 2022: 

  • Nettoomsättning* 141,0 mkr (127,2 mkr)
  • Rörelseresultat (EBITDA) 10,0 mkr (24,5 mkr)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -27,1 mkr (4,7 mkr)
  • Resultat efter finansiella poster -32,7 mkr (1,9 mkr)
  • Resultat per aktie -4,96 kr (0,10 kr)

* inklusive förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnytt 3,0 mkr och Every Padel 19,9 mkr

Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 08:00 CET.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Författare Cision