Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

Evolution: Uttalande

Evolution har fått frågor angående rapporter om anklagelser om oegentligheter. Dessa anklagelser kommer från en anonym tredje part med en uppenbar avsikt att misskreditera Evolution. Detta uttalande syftar till att klargöra grunderna för Evolutions affärsmodell, ansvar och sätt att arbeta.

Evolution utvecklar och producerar innehåll för onlinekasino på B2B-basis. Evolution tillhandahåller tjänster till licensierade B2C-kasinooperatörer och B2B-plattformar. Evolution utför en omfattande due diligence av de operatörer eller plattformar som företaget har kontrakt med, och kräver att sina motparter har en giltig licens. I många jurisdiktioner behöver leverantörer som Evolution också en B2B-licens för att leverera innehåll till de licensierade operatörerna. Evolution har B2B-licenser i över 20 jurisdiktioner.

Evolution hanterar inte några spelare eller spelarnas pengar. Evolution tillhandahåller en tjänst till operatören som i sin tur tillhandahåller sina tjänster till spelarna. Det är operatörens ansvar att genomföra en KYC på varje spelare och bestämma vilka marknader de ska fokusera på och vilka spelare som ska accepteras. Det är operatörens ansvar att följa deras regelverk och licenskrav. Detta är samma struktur som för landbaserade kasinon. Leverantören av ett spel ansvarar inte för vem som kommer in på kasinot och spelar på det spelet. Följaktligen är leverantören av spelet inte ansvarig för spelarens KYC och hanterar inte spelarens pengar. Samma princip gäller på onlinekasinomarknaden. Kontrollen av vem som spelar är ett strikt ansvar för operatören.

Det sagt arbetar Evolution nära tillsynsmyndigheter och operatörer i en ständigt föränderlig onlinemiljö för att stödja och tillhandahålla verktyg för operatörer, för att adressera och hantera deras marknader enligt deras licens och regelverk. Det görs också regelbundna förändringar av tillsynsmyndigheterna vilka påverkar såväl tjänster som tillhandahålls av Evolution, som interaktionen med operatörer.

Det är viktigt att påpeka att Evolution inte äger eller kontrollerar någon av de operatörer eller plattformar vi arbetar med. Evolution styr alltså inte vilka spelare som operatörerna tillåter att spela. Det är också viktigt att påpeka att Evolution använder de verktyg som står till dess förfogande för att blockera spel från vissa länder, inklusive länder på sanktionslistor.

Det har felaktigt påståtts att Evolution-spel är tillgängliga direkt från länder under amerikanska sanktioner. Detta är inte fallet utan användandet av sofistikerad teknisk manipulation. Anklagelserna i den anonyma och tvivelaktiga rapporten bygger på att aktiv manipulation av våra system har gjorts för att skapa intrycket att spel från sådana länder skulle vara möjligt. Denna användning av Evolutions innehåll, genom en operatör som inte var en Evolution-kund utan ansluten till en plattform som Evolution har som kund, skedde till synes genom att först etablera en VPN-tunnel från en IP-adress i ett blockerat land, för att få en IP-adress i ett accepterat land. Från denna IP-adress gjordes en anslutning via operatören till Evolutions lobby, där geografiska IP-kontroller kringgåtts och en session upprättades med webbläsaren. Därefter avslutades VPN från den accepterade IP-adressen, medan innehållssessionen förblev aktiv i webbläsaren. Den första IP-adressen från det blockerade landet kvarstår. Före dessa steg avvisades flera försök att ansluta direkt från IP-adressen i det blockerade landet. Detta är ett avsiktligt tillvägagångssätt för att kringgå en brett accepterad och väletablerad process för att kontrollera användarnas geografiska plats, i ett syfte att misskreditera Evolution.

Evolution arbetar ständigt för att bli bättre och eventuella misstänkta avvikelser från lagar eller förordningar som gäller Evolution utreds noggrant, med målet att ständigt förbättra sin verksamhet både när det kommer till säkerhet för spelare, efterlevnad av regelverk samt att stödja operatörer med deras regelefterlevnad. I det här fallet har Evolution proaktivt kontaktat New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE), som en del av dess standardförfarande i sina relationer med tillsynsmyndigheter. En intern granskning har inletts för att säkerställa att skyndsamt kunna svara på eventuella frågor från NJDGE.

En telefonkonferens för investerare hålls idag den 24 november kl 16.00. Vänligen se länk nedan.

https://financialhearings.com/event/43619

För att lyssna in via telefon, ring något av följande nummer.

SE: +46 8 505 583 65

Storbritannien: +44 333 300 92 67

USA: +1 646 722 49 57

Vid frågor från investerare, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Författare Cision