Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Ework Group AB: Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2020: Nedgång i marknaden - möjligheter sk...

"En stark inledning på kvartalet vändes till en tydlig nedgång mot
slutet. Etableringen av vår digitala affär har bidragit till att vi
möter nedgången ur en styrkeposition. Tidigare erfarenheter visar att
Eworks tjänster står sig väl i lågkonjunktur. Även denna gång kan
möjligheter öppnas för oss att förstärka vår position ytterligare."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen ökade 9 procent till 3 413 MSEK (3 128).

· Rörelseresultat ökade 8 procent till 28,5 MSEK (26,4).

· Resultat efter finansiella poster ökade 13 procent till 27,5 MSEK
(24,4).

· Orderingången ökade 13 procent till 4 426 MSEK (3 909).

· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,30
SEK (1,10), en ökning med 18 procent.

· Eworks verksamhet fortsatte att utvecklas väl fram till andra
halvan av mars, då den globala Covid-19-pandemin medförde en minskad
affärsaktivitet från kunderna som inverkade negativt på intäkterna.
Den minskade affärsaktiviteten fortsatte efter perioden men
omfattningen av dess effekter är ännu inte möjlig att överblicka.

· Resultatet har planenligt belastats med kostnader för slutfasen av
Eworks fleråriga digitaliseringsprojekt. Ny funktionalitet lades
till, ett konsultgränssnitt av den digitala plattformen började
lanseras och plattformen fortsatte implementeras hos allt fler
kunder.

· Ework beslutade att från och med 1 april inleda
korttidspermitteringar i enlighet med gällande riktlinjer från
myndigheter för att i viss mån parera den minskade affärsaktivitet
hos kunderna. Efter periodens slut har ytterligare åtgärder för
kostnadsbesparingar vidtagits.

· Ework beslutade att flytta fram årsstämman till den 4 juni. Efter
periodens slut beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att ingen
utdelning lämnas till aktieägarna, dels av hänsyn till riktlinjerna
för permitteringsstöd, dels för att säkerställa fortsatt finansiell
styrka för att kunna dra nytta av de möjligheter som öppnar sig i en
svagare marknad.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller
www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com )

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR.
Informationen lämnas för offentliggörande den 29 april 2020, klockan
11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ework-group-ab/r/ework-group-ab--publ--public...
https://mb.cision.com/Main/302/3100270/1238811.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.