Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-16

Ework Group AB: Ework Group får förtroendet att leverera IT-konsulter i ett nationellt ramavtal

Ework Group AB (publ) är en av 14 leverantörer som erbjuds att teckna ramavtal i Adda Inköpscentrals stora upphandling "IT-konsulttjänster 2021". Ramavtalet ger Ework förtroendet att leverera IT-konsulttjänster till Sveriges regioner, kommuner och myndigheter.

Ramavtalet är ett rikstäckande avtal uppdelat i sju geografiska områden och träder i kraft den 26 september 2022. Ramavtalet löper i fyra år och som ett av Sveriges största beräknas det omsätta en miljard kronor, med en maxvolym på 4,6 miljarder kronor. Fler än 1 100 upphandlande myndigheter, däribland samtliga kommuner och regioner, har rätt att avropa på ramavtalet. Adda Inköpscentral erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning samt upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner.

- Vi på Ework är glada och mycket stolta över förtroendet att få göra en heltäckande
IT-konsultleverans till Sveriges regioner, kommuner och myndigheter. Vi har tillsammans med våra många konsultpartners utvecklat en unik lösning för hållbara och flexibla IT-tjänster till offentlig sektor, säger Karin Schreil, VD Ework Group.

Målet med upphandlingen var att teckna ramavtal med leverantörer som kan erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av IT-konsulttjänster och ska vara ett stöd för kommuner och regioner i deras digitaliseringsresa.

Genom att tillhandahålla de talanger och kompetenser offentlig sektor efterfrågar kan Ework Group fortsätta bidra till digitaliseringen av Sverige. Samtidigt som det skapar fler lokala arbetstillfällen för små och medelstora konsultföretag.

Ework Group har under många år varit en stark partner till den offentliga sektorn och de senaste åren utökat samarbetet med olika myndigheter. Eworks roll som oberoende aktör på marknaden har varit en viktig komponent som nu även givit företaget ett utökat förtroende.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Liberson, Head of New Business Public, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: johan.liberson@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) ä̈r en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com

Författare Cision