Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-19

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - juni 2022: Ett starkt kvartal

"Vi summerar ett nytt kvartal med mycket god utveckling för Ework. Vi hade fortsatt god efterfrågan på våra tjänster, god tillväxt och det högsta kvartalsresultatet någonsin för ett andra kvartal. Vi håller ett högt tempo i vårt affärsutvecklingsarbete och har god potential att fortsätta att prestera bättre än marknaden i stort."

Utdrag ur VD Karin Schreils kommentar till delårsrapporten

Andra kvartalet 2022 jämfört med 2021

 • Nettoomsättningen steg 19 procent till 3 967 MSEK (3 347). Ökningen förklaras av fortsatt stark efterfrågan och högre priser.
 • Rörelseresultatet steg 4 procent till 34,9 MSEK (33,4) till följd av den högre försäljningsnivån och ökade bidrag för PayExpress och Ework Services. Kostnaderna ökade dels till följd av den kraftiga försäljningsökningen, dels av en återgång till mer normal aktivitetsnivå i verksamheten efter att de pandemirelaterade restriktionerna lättats.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade 7 procent till 33,4 MSEK (31,1).
 • Orderingången steg 15 procent till 5 771 MSEK (5 038).
 • Antalet konsulter på uppdrag nådde rekordnoteringen 12 781 (10 961).
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 1,50 SEK (1,41), en ökning med 6 procent. Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,49 SEK (1,41), en ökning med 6 procent.

Första halvåret 2022 jämfört med 2021

 • Nettoomsättningen steg 21 procent till 7 891 MSEK (6 512).
 • Rörelseresultatet ökade 34 procent till 81,9 MSEK (61,0).
 • Resultat efter finansiella poster ökade 31 procent till 78,4 MSEK (59,7).
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 3,55 SEK (2,70), en ökning med 31 procent.
 • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 3,54 SEK (2,70), en ökning med 31 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com

För mer information, kontakta:
Karin Schreil, VD, +46 707 94 58 83
Klas Rewelj, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 706 26 54 24

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 juli 2022, klockan 12.30 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group AB (publ) ä̈r en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Författare Cision