Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

EXALT: Delårsrapport Exalt AB (publ) januari - juni 2021

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2021

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (9,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (1,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,8 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 7,7 (6,9) MSEK

Halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,5 (19,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 (2,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,0 (0,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2,1 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 7,7 (6,9) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Exalt förstärker personalstyrkan med Fredrik Grähs som ny affärsområdeschef för affärsområdet Säker Kommunikation. Fredrik har en lång bakgrund inom branschen i en rad olika befattningar.

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Författare Cision