Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-15

ExeoTech: Månadsbrev - januari 2018

MÅNADSBREV - JANUARI 2018
Nettoomsättning i december uppgick till 4 443 KSEK (728 KSEK), en ökning med cirka 511 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning t o m december uppgår till 35 017 KSEK (7 769 KSEK), en ökning om cirka 351 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i december motsvarar cirka 10,1 % av omsättningsmålet för 2017.
EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i december en omsättningstillväxt på 442 %.
EFV där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i december en tillväxt på 1210 %.
80 % av 2017:s omsättningsmål uppnåddes.
Lägre tillväxt i december generellt än vad vi hade hoppats på kombinerat med att LPES i samråd med vissa större kunder förskjutit ett antal större leveranser av s.k. Tt hampers inför det kommande kinesiska nyåret, påverkade omsättningen negativt i december.
För 2018 förväntas befintliga verksamheter uppnå en försäljningstillväxt om minst 100 %.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| (KSEK) | Dec | Helår | dec 17 / dec 16 |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 2 022 | 16 305 | 1210% |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 2 421 | 17 106 | 442% |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| Oak Event (3) | - | 1 606 | n.a. |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| Totalt | 4 443 | 35 017 | |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| Förändring mot 2016 | dec | 350,7% | |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 10,1% | 79,6% | |
+---------------------------------------------+-------+-------------+-----------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd, LPE Int Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar (t o m 16 juni) samt Österhagen Restaurang & Butik t o m augusti.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 15 januari 2018

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:esper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-01-15.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22018

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.